Fangs of Rebellion: Dark Rebellion

Yuto
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "The Phantom Knights of Shadow Veil" vào Bộ bài của bạn và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được kích hoạt nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" và đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao hơn. Chọn tối đa 2 lá bài trong tay của bạn và gắn chúng vào "Dark Rebellion Xyz Dragon" của bạn dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Fangs of Rebellion: Dark Rebellion thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fangs of Rebellion: Dark Rebellion trong DUEL LINKS

Top