Yuto

Yuto

Thông tin nhân vật

    
    

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
The Phantom Knights Order
Có thể được sử dụng trên lượt 2 trở đi. Chọn tối đa 2 quái thú "The Phantom Knights" trên sân của bạn có Cấp độ. Khi Xyz Triệu hồi một quái thú bằng cách sử dụng những quái thú "The Phantom Knights" này làm Nguyên liệu Xyz trong lượt này, bạn có thể sử dụng chúng như những quái thú Cấp 2-4.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
The Phantom Knights Order
Fangs of Rebellion: Dark Rebellion
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "The Phantom Knights of Shadow Veil" vào Bộ bài của bạn và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được kích hoạt nếu quái thú duy nhất bạn điều khiển là 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" và đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao hơn. Chọn tối đa 2 lá bài trong tay của bạn và gắn chúng vào "Dark Rebellion Xyz Dragon" của bạn dưới dạng Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark Rebellion Xyz Dragon
The Phantom Knights of Shadow Veil
Fangs of Rebellion: Dark Rebellion
Phantom Knights Resurrected
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Trả lại tối đa 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, chọn cùng một số (các) lá bài Bẫy của "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn được xem như quái thú khi được kích hoạt.

Bất kỳ lá bài nào bạn chọn đều được coi là đã kích hoạt hiệu ứng của nó và được đặt vào Monster Zone của bạn như một quái thú. ("The Phantom Knights of Mist Claws" được coi là quái vật Cấp 4.) Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.

  ● Bộ bài của bạn không chứa lá bài nào ngoài quái thú "The Phantom Knights" hoặc bài Phép / Bẫy "Phantom Knights".

  ● Bộ bài phụ của bạn không chứa quái thú nào ngoài quái thú "The Phantom Knights" hoặc quái thú "Xyz Dragon". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
The Phantom Knights of Mist Claws
Phantom Knights Resurrected
Phantom Regenerate
Chọn tối đa 2 Bài Phép / Bẫy "Phantom Knights" trong Mộ của bạn và sau đó gắn chúng vào 1 quái thú "Xyz Dragon" trên sân của bạn dưới dạng (các) Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Phantom Regenerate
Phantom Strategy
Gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Phantom Knights 'Fog Blade" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Rank 4 trở lên trừ khi là quái thú Loại chiến binh DARK hoặc DARK Dragon-Type. Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú khác với quái thú DARK Warrior-Type. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Phantom Knights' Fog Blade
Phantom Strategy
Trap Monsters
ATK / DEF của các Bài bẫy trên sân của bạn được coi là quái thú tăng 300.
Trap Monsters
Chung
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Giai đoạn Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá bài quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn.
Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú mà bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Overlay Gain
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Rank 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Xiangke and Xiangsheng
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Quái thú Pendulumn "Odd-Eyes" với 2500 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn ngửa và đặt 1 "Xiangke Magician" và 1 "Xiangsheng Magician" vào Vùng Pendulumn từ tay / Bộ bài của bạn. Sau đó, thay đổi Pendulumn Scale của "Xiangsheng Magician" trong Vùng Pendulumn của bạn thành 8.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) chứa ít nhất 5 quái thú Cấp 4 và 5 Cấp 7 và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Pendulumn "Performapal" hoặc "Odd-Eyes", hoặc "Magician".
Xiangsheng Magician
Xiangke Magician
Xiangke and Xiangsheng
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Raging Pendulum
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Pendulum Zones  vào sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ 1 "Odd-Eyes Raging Dragon" và 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" từ Bộ bài Phụ của bạn nếu bạn có 2 thẻ "Performapal", "Magician" hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng con lắc của bạn. Thêm 1 trong 3 quái thú "Performapal" có tên khác từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn, và thêm 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" và 1 Pendulum Monster "Magician" từ tay hoặc Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ. Trong Trận đấu này, bạn có thể coi các Quái thú Xyz mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 7 khi Triệu hồi Xyz "Odd-Eyes Raging Dragon."
Odd-Eyes Raging Dragon
Performapal Camelump
Performapal Coin Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Performapal Silver Claw
Raging Pendulum
Treason Phantom
Các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
- Tiết lộ tổng cộng 2 quái thú "The Phantom Knights" và/hoặc Bài Phép/Bẫy "Phantom Knights" từ tay bạn, trả một trong số chúng về Bộ bài của bạn, và gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ Bộ bài của bạn xuống Mộ của bạn . Trong lượt này, bạn có thể coi các quái thú "The Phantom Knight" là quái thú Cấp 4 khi bạn Triệu hồi Xyz "Dark Rebellion Xyz Dragon".
- Loại bỏ 2 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Dark Rebellion Xyz Dragon" mà bạn điều khiển, đồng thời tăng ATK của nó thêm 500 cho đến hết lượt. Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng này, bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú Xyz của mình một lần.
Dark Rebellion Xyz Dragon
Treason Phantom

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yuto trong DUEL LINKS