Flight Control

Antinomy
Trả lại 1 quái thú "T.G." trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú “T.G.” đến tay bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú Cấp 10 trở lên nào ngoại trừ quái thú “T.G.”. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với không có quái thú nào khác ngoài quái thú “T.G.” trong Bộ bài chính của bạn.

Bạn có thể tìm Flight Control thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Flight Control trong DUEL LINKS