Fortissimo Combo!

Aporia
Trả lại 1 quái thú "Meklord Emperor" từ tay của bạn vào Bộ bài của chủ nhân của nó và chơi 1 quái thú "Fortissimo the Mobile Fortress" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài. Nếu đã có Field Spell ở bên phần sân của bạn, hãy trả lại nó lên tay. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Fortissimo Combo! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fortissimo Combo! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fortissimo Combo! trong duel links
Top