Aporia

Aporia

Thông tin nhân vật

     
Thế giới: 5D's
 • Mở khóa Nhiệm vụ: Mở khóa anh ta bằng cách hoàn thành các điều kiện mở khóa trong Sự kiện của anh ta vào ngày 9 tháng 12!

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Fortissimo Combo!
Trả lại 1 quái thú "Meklord Emperor" từ tay của bạn vào Bộ bài của chủ nhân của nó và chơi 1 quái thú "Fortissimo the Mobile Fortress" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài. Nếu đã có Field Spell ở bên phần sân của bạn, hãy trả lại nó lên tay. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Fortissimo the Mobile Fortress
Fortissimo Combo!
Level Cannon / Lock-On Laser
Có thể được sử dụng bằng cách chọn một trong các hiệu ứng sau khi bạn điều khiển "Fortissimo the Mobile Fortress" và đối thủ của bạn có 3000 Điểm sinh mệnh trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Meklord". (Bộ bài phụ không được tính.)

  ● Chọn 1 Quái thú Synchro trên sân của đối thủ và giảm Điểm Sinh mệnh của họ bằng Cấp độ của nó x 1OO.

  ● Giảm Điểm sinh mệnh của đối thủ bằng số Bài Phép / Bẫy trên sân của họ x 1OO.
Fortissimo the Mobile Fortress
Level Cannon / Lock-On Laser
Meklord Army Regeneration
Có thể được sử dụng một lần vào lượt tiếp theo của bạn sau khi bạn Triệu hồi Đặc biệt "Meklord Astro Mekanikle" từ tay của bạn. Trả 2 quái thú "Meklord Armyd" với các tên khác nhau từ Mộ về tay bạn.
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Army Regeneration
Meklord Astro Genesis
Có thể được sử dụng nếu bạn có 3 quái thú "Meklord Emperor" được Triệu hồi Đặc biệt trở lên. Trục xuất 1 "Meklord Emperor Wisel", 1 "Meklord Emperor Skiel" và 1 "Meklord Emperor Granel" khỏi Mộ của bạn và chơi 1 "Meklord Astro Mekanikle" từ Bộ bài hoặc tay của bạn ở Tư thế tấn công. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Meklord". (Bộ bài phụ không được tính.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Emperor Skiel
Meklord Emperor Granel
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Emperor Wisel
Meklord Astro Genesis
Meklord Convert
Một lần mỗi lượt, có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau. Mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

  ● Để lộ "Meklord Astro Mekanikle" trong tay bạn, trả lại 2 quái vật "Meklord" trên sân cho tay bạn và gửi 1 "Meklord Deflection" đến Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

  ● Trả 2 quái vật "Meklord" từ Mộ về Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 Meklord Astro Mekanikle vào tay của mình từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài chứa 12 quái vật trở lên và không có quái vật nào khác ngoài quái vật "Meklord". (Bộ bài phụ không được tính.)
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Deflection
Meklord Convert
Soldier to Lord
Có thể được sử dụng nếu bạn chỉ điều khiển 1 quái thú. Gửi 1 quái thú "Meklord Army" đối mặt trên sân của bạn đến Mộ của bạn và chơi 1 "Meklord Emperor" dựa trên danh sách bên dưới. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần và chỉ khi bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Meklord" (Bộ bài phụ không được tính).

  ● "Meklord Army of Wisel": "Meklord Emperor Wisel"
  ● "Meklord Army of Skiel": "Meklord Emperor Skiel"
  ● "Meklord Army of Granel": "Chén Thánh Hoàng đế Meklord"
Meklord Emperor Skiel
Meklord Army of Granel
Meklord Emperor Granel
Meklord Emperor Wisel
Meklord Army of Skiel
Meklord Army of Wisel
Soldier to Lord
The Embodiment of Despair: Meklord Astro Mekanikle
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Meklord Astro Mekanikle", 1 "Meklord Army of Wisel", 1 "Meklord Army of Skiel" và 1 "Meklord Army of Granel" vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách để lộ 1 "Meklord Astro Mekanikle" trong tay của bạn. Trả lại 1 "Meklord Army of Wisel", 1 "Meklord Army of Skiel" và 1 "Meklord Army of Granel" từ Mộ vào tay bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi Triệu hồi Đặc biệt thành công "Meklord Astro Mekanikle".
Meklord Army of Granel
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Army of Skiel
Meklord Army of Wisel
The Embodiment of Despair: Meklord Astro Mekanikle
Heaven, Earth, and People
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
 • Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi "Meklord Emperor Skiel" của bạn gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng một cuộc tấn công trực tiếp. Thêm 1 "Meklord Emperor Granel" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
 • Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi "Meklord Emperor Granel" của bạn gây ra 3000 sát thương trở lên. Thêm 1 "Meklord Emperor Wisel" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
 • Có thể sử dụng ở lượt tiếp theo sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng cuối cùng của "Meklord Emperor Wisel". Thêm 1 "Meklord Emperor Skiel" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
Meklord Emperor Skiel
Meklord Emperor Granel
Meklord Emperor Wisel
Heaven, Earth, and People
Chung
Draw Sense: High-Level
Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện tỉ lệ để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Trận Đấu với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Synchro Destroyer
Có thể được sử dụng nếu đối thủ của bạn điều khiển Quái thú Synchro. Chơi 1 quái vật "Meklord Emperor" từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Synchro Destroyer
Meklord Refinement
Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
  ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
  ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Astro the Eradicator
Meklord Refinement

Level-up Reward

UR Rarity
Meklord Emperor Granel
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
Meklord Emperor Granel
EARTH1
Meklord Emperor Granel
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa LP của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú được trang bị này; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. This card gains ATK and DEF equal to half your LP. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can target 1 of these equipped monsters; Special Summon that target to your side of the field in Defense Position.


UR Rarity
Meklord Emperor Skiel
UR Rarity
Meklord Emperor Skiel
Meklord Emperor Skiel
WIND1
Meklord Emperor Skiel
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể gửi 1 quái thú mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài này đến Mộ; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can send 1 monster you control that is equipped to this card to the Graveyard; this card can attack your opponent directly this turn.Deck sử dụng nhân vật Aporia trong DUEL LINKS