Fusion or Advent

Yuya Sakaki
Có thể được sử dụng bằng cách trả lại 1 "Odd-Eyes Pendulum Dragon" trong Pendulum Zone của bạn và 1 "Polymerization" hoặc Ritual Spell Card trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn. Tùy thuộc vào lá bạn đã trả lại, bạn có thể thêm một trong những lá sau từ bên ngoài Bộ bài vào tay của bạn. Có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có chứa 9 quái thú "Performapal" trở lên, Quái vật Pendulum "Magician" hoặc quái vật "Odd-Eyes" (Extra Deck không được tính). ● Polymerization: Odd-Eyes Fusion ● Ritual Spell Card: Odd-Eyes Advent

Bạn có thể tìm Fusion or Advent thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fusion or Advent trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fusion or Advent trong duel links
Top