Geological Survey

Jim "Crocodile" Cook
Nhìn vào tối đa 3 lá bài ở trên cùng Bộ bài của bạn, sau đó đặt chúng vào lại trên cùng Bộ bài theo cùng một thứ tự đó.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Geological Survey thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Geological Survey trong DUEL LINKS

Top