Gimmick Puppet - Replacement

Quattro
Gửi tối đa 3 quái thú có tổng số Cấp bằng 8 từ tay của bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 quái vật "Gimmick Puppet" Cấp 8 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật Loại Machine DARK. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Gimmick Puppet - Replacement thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Gimmick Puppet - Replacement trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Gimmick Puppet - Replacement trong duel links
Top