Quattro

Quattro

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Quattro yêu cầu các chìa khoá Vàng để đấu với anh ta tại cổng.
 • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Quattro khi đạt đến Stage 6 trở lên trong Duel World (ZEXAL)

Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt Stage 6 trong (ZEXAL) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy.
 • Đạt được 1 Comeback Victory  trong trận đấu với Quattro ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Reginald "Shark" Kastle.
 • Triệu hồi Number 32: Shark Drake 1 lần khi chơi với tư cách Reginald "Shark" Kastle, trong trận đấu với Quattro ở cấp độ 30.
 • Đạt được 1 trận thắng chỉ khi sử dụng lá bài quái thú NƯỚC trong Đấu tay đôi với Quattro bằng cách sử dụng Reginald "Shark" Kastle.
 • Triệu hồi quái thú Loại Rồng cấp 8 trở lên 2 lần trong một trận đấu với Quattro bằng cách sử dụng Kite Tenjo.
 • Triệu hồi quái thú Cấp (Rank) 4 hoặc cao hơn 4 lần trong một trận đấu với Quattro bằng cách sử dụng Yuma và Astral.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Gimmick Puppet - 4 or 8
Chọn 1 trong các hiệu ứng sau: Chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận. ● Thay đổi cấp độ của tất cả "Gimmick Puppet" cấp 8 trong tay bạn thành 4 cho đến khi kết thúc lượt. ● Thay đổi Cấp của tất cả quái vật "Gimmick Puppet" trên sân của bạn thành 8 cho đến khi kết thúc lượt.
Gimmick Puppet - 4 or 8
Relinquished Puppet
Gửi 1 quái thú "Gimmick Puppet" cấp 8 trong tay hoặc Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 "Gimmick Puppet Des Troy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài / Bộ bài Phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Gimmick Puppet" và quái vật "Number" DARK Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Gimmick Puppet Des Troy
Relinquished Puppet
Puppet - Strings of Fate
Khi bắt đầu Trận đấu, 1 "Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder" được thêm vào Extra Deck của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng của một con quái thú có tên gốc là "Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder". Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz khỏi sân của bạn và chơi 1 Quái thú Xyz trong Mộ của đối thủ sang sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ.
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
Puppet - Strings of Fate
Gimmick Puppet - Replacement
Gửi tối đa 3 quái thú có tổng số Cấp bằng 8 từ tay của bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 quái vật "Gimmick Puppet" Cấp 8 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật Loại Machine DARK. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Gimmick Puppet - Replacement
Gimmick Puppet - Returning
Đưa tất cả quái thú "Gimmick Puppet" bị trục xuất trở lại Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Gimmick Puppet - Returning
Gimmick Puppet - Gear Changer
Tiết lộ 1 "Gimmick Puppet Gear Changer" trong tay và thay đổi Cấp độ của quái thú "Gimmick Puppet" trên sân của bạn thành 4 hoặc 8. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Gimmick Puppet Gear Changer
Gimmick Puppet - Gear Changer
Chung
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Overlay Removal
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Removal
Overlay Regeneration
Đặt 1 Bài Phép trong tay của bạn bên dưới 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển để biến nó thành Nguyên liệu Xyz. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Overlay Regeneration
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Numbers' Rule
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến trừ một quái thú 'Number' khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Numbers' Rule

Drop Reward

Level-up Reward

R Rarity
Xyz Effect
R Rarity
Xyz Effect
Xyz Effect
Trap Normal
Xyz Effect
Hiệu ứng Xyz

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn Triệu hồi Xyz quái thú: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When you Xyz Summon a monster: You can target 1 card on the field; destroy it.


  SR Rarity
  Gimmick Puppet Nightmare
  SR Rarity
  Gimmick Puppet Nightmare
  Gimmick Puppet Nightmare
  DARK8
  Gimmick Puppet Nightmare
  Con rối mánh khóe của ác mộng
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gimmick Puppet Nightmare" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet Nightmare" từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet"


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 1 face-up Xyz Monster you control. You can only Special Summon "Gimmick Puppet Nightmare" once per turn this way. When you do: You can Special Summon 1 "Gimmick Puppet Nightmare" from your hand or Graveyard. If this card is Special Summoned, you cannot Special Summon any monsters for the rest of this turn, except "Gimmick Puppet" monsters.


  UR Rarity
  Perform Puppet
  UR Rarity
  Perform Puppet
  Perform Puppet
  Spell Continuous
  Perform Puppet
  Con rối trình diễn

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú mà bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Nếu "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú "Gimmick Puppet" Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Perform Puppet" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish 1 "Gimmick Puppet" monster from your GY; all monsters you currently control become that banished monster's Level, until the end of this turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Gimmick Puppet" monster(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished "Gimmick Puppet" monsters; Special Summon it. You can only use each effect of "Perform Puppet" once per turn.


   UR Rarity
   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
   UR Rarity
   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
   DARK8
   Number 40: Gimmick Puppet of Strings
   Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 8
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


   UR Rarity
   Number 88: Gimmick Puppet of Leo
   UR Rarity
   Number 88: Gimmick Puppet of Leo
   Number 88: Gimmick Puppet of Leo
   DARK8
   Number 88: Gimmick Puppet of Leo
   Con số 88: Con rối mánh khóe Leo
   • ATK:

   • 3200

   • DEF:

   • 2300


   Hiệu ứng (VN):

   3 quái thú Cấp 8
   Một lần mỗi lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng lá bài Phép & Bẫy của mình: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Counter Định mệnh trên lá bài này. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Khi có 3 Counter Định mệnh trên lá bài này, bạn sẽ thắng trong Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   3 Level 8 monsters Once per turn, if you have no cards in your Spell & Trap Card Zone: You can detach 1 Xyz Material from this card, and if you do, place 1 Destiny Counter on this card. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. When 3 Destiny Counters are on this card, you win the Duel.   Deck sử dụng nhân vật Quattro trong DUEL LINKS