Gimmick Puppet - Returning

Quattro
Đưa tất cả quái thú "Gimmick Puppet" bị trục xuất trở lại Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Gimmick Puppet - Returning thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Gimmick Puppet - Returning trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Gimmick Puppet - Returning trong duel links
Top