LP Boost Delta

skill
Tăng 3500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 3 lá bài trên tay.

Bạn có thể tìm LP Boost Delta thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill LP Boost Delta trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill LP Boost Delta trong duel links
Top