Life Cost 0

skill
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải trả Điểm sinh mệnh để kích hoạt bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Life Cost 0 thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Life Cost 0 trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Life Cost 0 trong duel links
Top