Odion

Odion

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Odion là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật sau khi sử dụng bài bẫy 300 lần. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
  • Odion yêu cầu chìa khóa màu đen để đấu tại Gate
  • Odion cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Sử dụng Lá Bẫy 300 lần. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Sử dụng Lá Bẫy 10 lần trong một Trận đấu.
  • Thắng 1 trận đấu với Odion ở Cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chain Reaction
Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
Chain Reaction
Bluff Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1200. 'Statue of the Wicked' được đặt úp trong Vùng Phép & Bẫy của bạn.
Statue of the Wicked
Bluff Trap
Endless Trap Hell
Có thể được sử dụng khi bạn có 3 Lá Bẫy trong Mộ của mình. Thêm 1 Bài Bẫy ngẫu nhiên vào tay của bạn từ Mộ của bạn và trả lại 1 lá cho Bộ bài từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Endless Trap Hell
Trap Layer
If you have 5 or more Trap Cards with different names in your Deck, you will have an improved chance of having a Trap Card in your starting hand. You cannot Special Summon or activate monster effects until the end of the Main Phase of your first turn.
Trap Layer
Chung
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Life Cost 0
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải trả Điểm sinh mệnh để kích hoạt bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Cost 0
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Odion trong DUEL LINKS