Malefic Dragons

Paradox
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Malefic Truth Dragon", 1 "Malefic Paradox Gear", 1 "Malefic Stardust Dragon" và 1 "Malefic World" vào Bộ bài của bạn, và 1 "Stardust Dragon" và 1 "Malefic Paradox Dragon "vào Extra Deck của bạn.

Trong trận đấu này, "Malefic World" trong Field Zone của bạn sẽ không bị phá hủy bởi hiệu ứng của đối thủ, nhưng bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Malefic".

Bạn có thể tìm Malefic Dragons thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Malefic Dragons trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Malefic Dragons trong duel links
Top