Paradox

Paradox

Thông tin nhân vật

World: 5Ds
  

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Malefic Dragon's Power
"Malefic Truth Dragon" của bạn nhận được ATK / DEF bằng một nửa Điểm sinh mệnh của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Loại bỏ 1 quái thú "Malefic" khỏi Mộ của bạn và chọn 1 "Malefic Truth Dragon" mà bạn điều khiển. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, lần tiếp theo quái thú đó sẽ bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài, nó sẽ không bị tiêu diệt.
Malefic Truth Dragon
Malefic Dragon's Power
Malefic Dragons
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Malefic Truth Dragon", 1 "Malefic Paradox Gear", 1 "Malefic Stardust Dragon" và 1 "Malefic World" vào Bộ bài của bạn, và 1 "Stardust Dragon" và 1 "Malefic Paradox Dragon "vào Extra Deck của bạn.

Trong trận đấu này, "Malefic World" trong Field Zone của bạn sẽ không bị phá hủy bởi hiệu ứng của đối thủ, nhưng bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Malefic".
Malefic Parallel Gear
Malefic Paradox Dragon
Malefic Truth Dragon
Malefic Stardust Dragon
Stardust Dragon
Malefic World
Malefic Dragons
Malefic Trade
Trả một trong những lá bài sau mà bạn điều khiển vào Deck / Extra Deck và thêm 1 quái thú "Malefic" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.

● Quái thú bình thường loại rồng (Ngoại trừ Token)
● Quái thú Synchro loại rồng
● Quái thú dung hợp kiểu máy

Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoài quái thú "Malefic" trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Malefic Trade
Territory of Malice
Trả lại 1 lá bài "Malefic" từ tay của bạn vào Bộ bài và thêm 1 "Malefic World" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Malefic World" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Malefic" và quái thú Loại Rồng.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Malefic Territory
Malefic World
Territory of Malice
The Blank Card
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt thứ 2 của bạn. Xóa 1 Quái thú Synchro Loại Rồng úp mặt ngẫu nhiên trong Extra Deck của đối thủ và thêm 1 lá bài trùng tên vào Extra Deck của bạn.

Vào đầu Main Phase trong lượt tiếp theo của bạn, xóa lá bài được thêm bởi hiệu ứng này khỏi Extra Deck của bạn và thêm 1 lá bài cùng tên vào Extra Deck của đối thủ.
The Blank Card
The Opposites
Chọn 1 trong các quái thú Loại Rồng cấp 7 trở lên bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn và 1 lá bài có cùng Cấp, ATK và DEF và tên lá bài khác. Thêm 1 trong số chúng vào tay của bạn và đưa lá bài còn lại về cuối Deck / Extra Deck của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
The Opposites
World Full of Malice
Bắt đầu trận đấu với lá bài "Malefic World". Nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài (Không bao gồm Extra Deck) có ít nhất 5 lá bài "Malefic" với các tên khác nhau, hãy bắt đầu Trận đấu với "Malefic World" được kích hoạt.
Malefic World
World Full of Malice
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Compensation
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Gửi lá trên đầu Bộ bài của bạn đến Mộ và phục hồi 300 LP. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Compensation
Draw Sense: High-Level
Có thể sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge

Level-up Reward

UR Rarity
Malefic Cyber End Dragon
UR Rarity
Malefic Cyber End Dragon
Malefic Cyber End Dragon
DARK10
Malefic Cyber End Dragon
Rồng tận thế điện tử tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ việc loại bỏ khỏi trò chơi 1 "Cyber End Dragon" khỏi Extra Deck của bạn. Chỉ có thể có 1 "Malefic" ngửa trên sân. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Nếu không có Lá bài Phép Môi Trường ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned, except by removing from play 1 "Cyber End Dragon" from your Extra Deck. There can only be 1 face-up "Malefic" monster on the field. Other monsters you control cannot declare an attack. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card.


UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
UR Rarity
Malefic Paradigm Dragon
Malefic Paradigm Dragon
DARK10
Malefic Paradigm Dragon
Rồng mô phạm tội lỗi
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Malefic" khỏi Extra Deck của bạn trong khi "Malefic Paradigm Dragon" không có trên sân. Nếu "Malefic World" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Malefic" từ Deck của bạn đến Mộ; trả lại 1 trong các quái thú Synchro Cấp 8 đã bị loại bỏ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Extra Deck, ngoài ra bạn chỉ có thể tấn công bằng các "Malefic" trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Malefic" monster from your Extra Deck while "Malefic Paradigm Dragon" is not on the field. If "Malefic World" is not on the field, destroy this card. Once per turn: You can send 1 "Malefic" card from your Deck to the GY; return 1 of your banished Level 8 Synchro Monsters to the Extra Deck, then you can Special Summon that monster from the Extra Deck, also you can only attack with "Malefic" monsters for the rest of this turn.


R Rarity
Night Flight
R Rarity
Night Flight
Night Flight
Spell Quick
Night Flight
Chuyến bay đêm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trả quái thú ngửa đó về tay, và nếu bạn làm điều đó, trong phần còn lại của lượt này, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của các lá bài có tên của lá bài đã trả lại.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster you control; return that face-up monster to the hand, and if you do, for the rest of this turn, neither player can activate the effects of cards with the returned card's name.


  SR Rarity
  Inverse Universe
  SR Rarity
  Inverse Universe
  Inverse Universe
  Trap Normal
  Inverse Universe
  Thế giới đảo ngược

   Hiệu ứng (VN):

   Chuyển ATK và DEF của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Switch the ATK and DEF of all face-up Effect Monsters on the field.   Deck sử dụng nhân vật Paradox trong DUEL LINKS