Malefic Trade

Paradox
Trả một trong những lá bài sau mà bạn điều khiển vào Deck / Extra Deck và thêm 1 quái thú "Malefic" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.

● Quái thú bình thường loại rồng (Ngoại trừ Token)
● Quái thú Synchro loại rồng
● Quái thú dung hợp kiểu máy

Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoài quái thú "Malefic" trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Malefic Trade thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Malefic Trade trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Malefic Trade trong duel links
Top