Malicious HERO

Supreme King Jaden
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 2 "Evil HERO Malicious Edge" và 1 "Dark Fusion" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Evil HERO Malicious Fiend" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra, các hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn điều khiển "Supreme King's Castle."

  ● Trả lại 1 "Evil HERO Malicious Edge" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái vật Loại Fiend Cấp 6 vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Nếu quái vật là quái vật "Evil HERO", bạn có thể thêm nó vào tay của mình bất kể Cấp độ của nó.
  ● Trả lại 1 hoặc nhiều quái thú Loại Quái vật có tổng số Cấp bằng 7 trở lên vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn và thêm 1 "Evil HERO Malicious Edge" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Malicious HERO thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Malicious HERO trong DUEL LINKS

Top