Mark of the Dragon - Heart

Leo
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 2 "Morphtronic Lantron" vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 "Power Tool Dragon" và "Life Stream Dragon" vào Extra Deck của bạn.

Ngoài ra các hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng khi bạn Triệu hồi Synchro "Power Tool Dragon". Chơi 1 "Morphtronic Lantron" từ tay của bạn ở Vị trí Phòng thủ. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Trong lượt hiệu ứng này được kích hoạt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái vật nào, ngoại trừ Quái thú Synchro liệt kê một Quái thú Synchro làm nguyên liệu.

Bạn có thể tìm Mark of the Dragon - Heart thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mark of the Dragon - Heart trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Mark of the Dragon - Heart trong duel links
Top