Master of Magicians

skill
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Thêm ngẫu nhiên 1 'Thousand Knives, 'Dark Magic Attack,' hoặc 'Dark Magic Expanded'vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Master of Magicians thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Master of Magicians trong DUEL LINKS

Top