Arkana

Arkana

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Arkana là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt stage 13 (DM). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
 • Arkana yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate.
 • Arkana xuất hiện ở cổng ở Stage 13 (DM)
 • Arkana cung cấp rất nhiều support cho dòng Dark Magician.
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13 (DM) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Triệu hồi Dark Magician 2 lần trong 1 trận đấu với Arkana ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Dark Magician Girl trong trận đấu với Arkana ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Đạt được 1 trận thắng với 1.000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Đấu tay đôi với Arkana ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Sử dụng Bài Phép 4 lần trong một Trận đấu.
 • Đạt được 3 trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú loại Spellcaster trong các trận đấu Duel World (DM).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
A Trick up the Sleeve
Bài bắt đầu của bạn sẽ bao gồm 1 quái thú DARK loại Spellcaster cấp 7 trở lên, được chọn ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu Bộ bài của bạn không chứa bất kỳ quái thú Loại Spellcaster DARK cấp 7 nào. Bạn không thể triệu hồi đặc biệt quái thú có hiệu ứng trong lượt đầu tiên của bạn.
A Trick up the Sleeve
Card Shuffle
Có thể được sử dụng bằng cách trả 300 Điểm Gốc. Xáo trộn Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Card Shuffle
Show of Nightmares
Có thể được sử dụng nếu bạn có 3 Bài Phép trở lên trong Nghĩa trang của mình. Thêm 1 Bài Phép ngẫu nhiên từ Mộ bài vào tay bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Show of Nightmares
Chung
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Master of Magicians
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Thêm ngẫu nhiên 1 'Thousand Knives, 'Dark Magic Attack,' hoặc 'Dark Magic Expanded'vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Magicians
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Spell Specialist
Nếu Bộ bài của bạn chứa 5 hoặc nhiều Bài Phép với các tên khác nhau, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có Bài Phép trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Spell Specialist
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

SR Rarity
Dark Eradicator Warlock
SR Rarity
Dark Eradicator Warlock
Dark Eradicator Warlock
DARK7
Dark Eradicator Warlock
Kẻ xử tử hắc ám
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Dark Magician", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Mỗi khi một Bài Phép Thường được kích hoạt, gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Dark Magician", and cannot be Special Summoned by other ways. Each time a Normal Spell Card is activated, inflict 1000 damage to your opponent immediately after it resolves.


R Rarity
The Stern Mystic
R Rarity
The Stern Mystic
The Stern Mystic
LIGHT4
The Stern Mystic
Ma thuật sư già nghiêm khắc
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Hiển thị tất cả các lá bài úp trên sân (Hiệu ứng lật không được kích hoạt), sau đó đưa chúng về vị trí ban đầu.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Reveal all face-down cards on the field (Flip Effects are not activated), then return them to their original positions.


R Rarity
Maniacal Servant
R Rarity
Maniacal Servant
Maniacal Servant
DARK3
Maniacal Servant
Thuộc hạ của sự cuồng loạn
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt trong Standby Phase của đối thủ, bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú DARK nào khỏi Mộ của bạn. Quái thú này nhận được 500 DEF cho mỗi quái thú bạn loại bỏ, cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn during your opponent's Standby Phase, you can remove from play any number of DARK monsters from your Graveyard. This monster gains 500 DEF for each monster you removed, until the End Phase.


R Rarity
Witch Doctor of Chaos
R Rarity
Witch Doctor of Chaos
Witch Doctor of Chaos
DARK2
Witch Doctor of Chaos
Kẻ yểm bùa hỗn loạn
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Chọn 1 Lá bài quái thú từ bạn hoặc Mộ của đối thủ. Loại bỏ nó khỏi cuộc chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Select 1 Monster Card from you or your opponent's Graveyard. Remove it from play.


R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


SR Rarity
Anti-Magic Arrows
SR Rarity
Anti-Magic Arrows
Anti-Magic Arrows
Spell Quick
Anti-Magic Arrows
Mũi tên kháng phép

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bắt đầu Battle Phase: Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, các Lá bài Phép / Bẫy và các hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt. Các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt đáp lại sự kích hoạt của lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  At the start of the Battle Phase: For the rest of this turn after this card resolves, Spell/Trap Cards, and their effects, cannot be activated. Cards and effects cannot be activated in response to this card's activation.


  SR Rarity
  Diffusion Wave-Motion
  SR Rarity
  Diffusion Wave-Motion
  Diffusion Wave-Motion
  Spell Normal
  Diffusion Wave-Motion
  Khuếch tán sóng động

   Hiệu ứng (VN):

   (Lá bài này không được coi là "Fusion" .)
   Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; lượt này, nó phải tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Các hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ bởi tấn công này không thể kích hoạt và bị vô hiệu hoá.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (This card is not treated as a "Fusion" card.) If your opponent controls a monster: Pay 1000 LP, then target 1 Level 7 or higher Spellcaster monster you control; this turn, it must attack all monsters your opponent controls once each, also other monsters you control cannot attack. The effects of monsters destroyed by these attacks cannot activate and are negated.


   SR Rarity
   Mystic Box
   SR Rarity
   Mystic Box
   Mystic Box
   Spell Normal
   Mystic Box
   Hộp huyền bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 quái thú bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đầu tiên, sau đó trao quyền điều khiển mục tiêu thứ hai cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster your opponent controls and 1 monster you control; destroy the first target, then give control of the second target to your opponent.


    SR Rarity
    Thousand Knives
    SR Rarity
    Thousand Knives
    Thousand Knives
    Spell Normal
    Thousand Knives
    Ngàn con dao

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển "Dark Magician": Chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control "Dark Magician": Target 1 monster your opponent controls; destroy that target.


     UR Rarity
     Chosen One
     UR Rarity
     Chosen One
     Chosen One
     Spell Normal
     Chosen One
     Người được chọn

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn 1 Lá bài quái thú và 2 Lá bài không phải quái thú từ tay của bạn. Đối thủ của bạn chọn ngẫu nhiên 1 lá bài trong số đó. Nếu đó là Bài quái thú, nó được Triệu hồi Đặc biệt và gửi 2 lá còn lại vào Mộ. Nếu không, hãy gửi tất cả các lá bài vào Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Select 1 Monster Card and 2 non-Monster Cards from your hand. Your opponent randomly selects 1 card among them. If it is a Monster Card, it is Special Summoned and send the remaining 2 cards to the Graveyard. If not, send all the cards to the Graveyard.


      Level-up Reward

      R Rarity
      Malice Doll of Demise
      R Rarity
      Malice Doll of Demise
      Malice Doll of Demise
      DARK4
      Malice Doll of Demise
      Búp bê tàn sát của từ thần
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1700


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Standby Phase tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được chuyển từ sân vào Mộ bởi hiệu ứng của Bài Phép liên tục: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your next Standby Phase after this card was sent from the field to the Graveyard by the effect of a Continuous Spell Card: Special Summon this card from the Graveyard.


      R Rarity
      The Stern Mystic
      R Rarity
      The Stern Mystic
      The Stern Mystic
      LIGHT4
      The Stern Mystic
      Ma thuật sư già nghiêm khắc
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      FLIP: Hiển thị tất cả các lá bài úp trên sân (Hiệu ứng lật không được kích hoạt), sau đó đưa chúng về vị trí ban đầu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      FLIP: Reveal all face-down cards on the field (Flip Effects are not activated), then return them to their original positions.


      R Rarity
      Witch Doctor of Chaos
      R Rarity
      Witch Doctor of Chaos
      Witch Doctor of Chaos
      DARK2
      Witch Doctor of Chaos
      Kẻ yểm bùa hỗn loạn
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      FLIP: Chọn 1 Lá bài quái thú từ bạn hoặc Mộ của đối thủ. Loại bỏ nó khỏi cuộc chơi.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      FLIP: Select 1 Monster Card from you or your opponent's Graveyard. Remove it from play.


      R Rarity
      Tragedy
      R Rarity
      Tragedy
      Tragedy
      Trap Normal
      Tragedy
      Thảm kịch

       Hiệu ứng (VN):

       Khi (các) quái thú ở Tư thế tấn công ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển được thay đổi thành Tư thế phòng thủ ngửa: Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a face-up Attack Position monster(s) your opponent controls is changed to face-up Defense Position: Destroy all Defense Position monsters your opponent controls.


       R Rarity
       Maniacal Servant
       R Rarity
       Maniacal Servant
       Maniacal Servant
       DARK3
       Maniacal Servant
       Thuộc hạ của sự cuồng loạn
       • ATK:

       • 600

       • DEF:

       • 1000


       Hiệu ứng (VN):

       Một lần mỗi lượt trong Standby Phase của đối thủ, bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng quái thú DARK nào khỏi Mộ của bạn. Quái thú này nhận được 500 DEF cho mỗi quái thú bạn loại bỏ, cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Once per turn during your opponent's Standby Phase, you can remove from play any number of DARK monsters from your Graveyard. This monster gains 500 DEF for each monster you removed, until the End Phase.


       SR Rarity
       Magician's Rod
       SR Rarity
       Magician's Rod
       Magician's Rod
       DARK3
       Magician's Rod
       Quyền trượng của pháp sư
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


       UR Rarity
       Illusion Magic
       UR Rarity
       Illusion Magic
       Illusion Magic
       Spell Quick
       Illusion Magic
       Ma thuật ảo giác

        Hiệu ứng (VN):

        Hiến tế 1 quái thú Spellcaster; thêm tối đa 2 bản sao của "Dark Magician" từ Deck và / hoặc Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Illusion Magic" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Tribute 1 Spellcaster monster; add up to 2 copies of "Dark Magician" from your Deck and/or GY to your hand. You can only activate 1 "Illusion Magic" per turn.


        SR Rarity
        Dark Eradicator Warlock
        SR Rarity
        Dark Eradicator Warlock
        Dark Eradicator Warlock
        DARK7
        Dark Eradicator Warlock
        Kẻ xử tử hắc ám
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Dark Magician", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Mỗi khi một Bài Phép Thường được kích hoạt, gây 1000 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Dark Magician", and cannot be Special Summoned by other ways. Each time a Normal Spell Card is activated, inflict 1000 damage to your opponent immediately after it resolves.


        SR Rarity
        Skilled Dark Magician
        SR Rarity
        Skilled Dark Magician
        Skilled Dark Magician
        DARK4
        Skilled Dark Magician
        Ma thuật sư đen điêu luyện
        • ATK:

        • 1900

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi khi một Bài Phép được kích hoạt, hãy đặt 1 Counter Phép lên lá bài này khi Bài Phép đó thực thi (tối đa 3). Bạn có thể Hiến tế lá bài này với 3 Spell Counters trên đó; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each time a Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card when that Spell resolves (max. 3). You can Tribute this card with 3 Spell Counters on it; Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, Deck, or GY.


        UR Rarity
        Dark Magic Curtain
        UR Rarity
        Dark Magic Curtain
        Dark Magic Curtain
        Spell Normal
        Dark Magic Curtain
        Màn Ma thuật đen

         Hiệu ứng (VN):

         Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này (nhưng bạn có thể Úp).


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay half your LP; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. You cannot Summon other monsters the turn you activate this card (but you can Set).         Deck sử dụng nhân vật Arkana trong DUEL LINKS