Miracle Draw

Jaden Yuki
Nếu bạn có quái thú 'Elemental HERO' trong Mộ của mình, lượt rút bình thường của bạn ở Draw Phase thứ 3 sẽ trở thành 'Pot of Greed.'

Bạn có thể tìm Miracle Draw thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Miracle Draw trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Miracle Draw trong duel links
Top