Mystical Moon

Celina
Chỉ có thể được sử dụng trong lượt bạn đã Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Dung hợp. Trang bị 1 "Mystical Moon" từ Mộ của bạn cho 1 quái thú Loại-Chiến binh do bạn điều khiển.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn kích hoạt Kỹ năng này trong Trận đấu này, bạn có thể trang bị 1 "Mystical Moon" từ bên ngoài Bộ bài của mình để thay thế.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm Mystical Moon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mystical Moon trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Mystical Moon trong duel links
Top