Neo New Sylvio

Sylvio Sawatari
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 "Yosenju Shinchu L" và 1 "Yosenju Shinchu R" vào cuối Bộ bài của bạn. Ngoài ra, hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trả lại 1 lá bài "Yosenju" trên tay cho Bộ bài của bạn và thêm 1 lá bài "Yosenju Oroshi Channeling" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có ít nhất 9 thẻ "Yosenju". (Extra Deck không được tính.)

Bạn có thể tìm Neo New Sylvio thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Neo New Sylvio trong DUEL LINKS