Neos Guard!

Jaden/Yubel
Chọn 1 'Elemental HERO Neos' mà bạn điều khiển. Cho đến cuối lượt tiếp theo, quái thú đã chọn sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến và bạn sẽ không nhận Thiệt hại Chiến đấu từ các trận chiến liên quan đến nó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Neos Guard! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Neos Guard! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Neos Guard! trong duel links
Top