Neutralization

Aigami
Tiết lộ 3 quái thú 'Cubic' trong tay bạn và đặt 1 Cubic Counter lên quái vật mà đối thủ của bạn điều khiển. (Quái vật có Cubic Counter không thể tấn công hoặc kích hoạt hiệu ứng của chúng) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú 'Cubic'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Neutralization thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Neutralization trong DUEL LINKS

Top