Number Recovery

skill
Chọn 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển và phục hồi Điểm sinh lực của bạn theo Number x 20. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Number Recovery thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Number Recovery trong DUEL LINKS

Top