Parts Replacement [Wisel]

Primo
Thay đổi 1 quái vật ngửa mặt trên sân của bạn có tên ban đầu là "Wisel Top", "Wisel Attack" hoặc "Wisel Guard" thành "Wisel Top 3", "Wisel Attack 3" hoặc "Wisel Guard 3" bao gồm cùng tên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Parts Replacement [Wisel] thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Parts Replacement [Wisel] trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Parts Replacement [Wisel] trong duel links
Top