Primo

Primo

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Primo là nhân vật bạn có thể mở khóa khi tham gia một sự kiện đặc biệt của anh ấy. Hiện anh ta không xuất hiện trên cổng đấu các nhân vật.

Thế giới: 5ds
 • Primo là nhân vật bạn có thể mở khóa khi tham gia một sự kiện đặc biệt của anh ấy. Hiện anh ta không xuất hiện trên cổng đấu các nhân vật.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Meklord Emperor: Human
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Meklord Emperor Wisel" vào Bộ bài của bạn. Ngoài ra, nếu Điểm Sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn, bạn có thể đặt 1 "Spark Breaker" ngửa mặt trên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. (Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần).
Meklord Emperor Wisel
Spark Breaker
Meklord Emperor: Human
No One to Love
Chỉ có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi quái thú của bạn bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 "Meklord Emperor Wisel" từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Emperor Wisel
No One to Love
Parts Replacement [Wisel]
Thay đổi 1 quái vật ngửa mặt trên sân của bạn có tên ban đầu là "Wisel Top", "Wisel Attack" hoặc "Wisel Guard" thành "Wisel Top 3", "Wisel Attack 3" hoặc "Wisel Guard 3" bao gồm cùng tên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Wisel Guard
Wisel Attack 3
Wisel Top 3
Wisel Top
Wisel Attack
Wisel Guard 3
Parts Replacement [Wisel]
Parts Separation [Wisel]
Có thể được sử dụng nếu bạn có quái thú "Meklord Emperor Wisel" trên sân của bạn và bạn có 0 lá bài trong Extra Deck của mình. Trả lại tối đa 2 quái thú Loại DARK Machine Cấp 1 trong tay bạn vào Bộ bài của bạn và chơi "Wisel Top", "Wisel Attack", "Wisel Guard" hoặc "Wisel Carrier" (tối đa 1 mỗi lá) với số lượng quái thú bạn đã trở lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Emperor Wisel
Wisel Guard
Wisel Top
Wisel Carrier
Wisel Attack
Parts Separation [Wisel]
Shadow Card
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Trả lại 1 quái thú DARK trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và sau đó thêm 1 "Hook the Hidden Knight" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Shadow Card
Synchro Destroyer
Có thể được sử dụng nếu đối thủ của bạn điều khiển Quái thú Synchro. Chơi 1 con quái thú "Meklord Emperor" từ tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Synchro Destroyer
Wisel Combined
Chọn 1 quái thú trên sân của bạn có tên ban đầu là Meklord Emperor Wisel và đổi nó thành Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption
Wisel Combined
Castle of Machines
Trả lại 1 quái thú "Meklord" trong tay của bạn vào Bộ bài của chủ nhân của nó và thêm 1 "Meklord Fortress" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Meklord Fortress
Castle of Machines
Gathering of Ghosts
Chỉ có thể được sử dụng khi bạn đã kích hoạt "DNA Transplant". Trả 1 quái thú "DARK" trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và chơi 1 "Ally Salvo" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi lần Đấu, và chỉ khi bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Loại Machine.
DNA Transplant
Gathering of Ghosts
Chung
Allured by Darkness
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. thay vì tiến hành rút bài bình thường, 'Allure of Darkness' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Allured by Darkness
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge
Meklord Refinement
Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
  ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
  ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Meklord Astro the Eradicator
Meklord Refinement
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Level-up Reward

SR Rarity
Wisel Attack
SR Rarity
Wisel Attack
Wisel Attack
DARK1
Wisel Attack
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu không có "Meklord Emperor" ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If there is no face-up "Meklord Emperor" on the field, destroy this card.


SR Rarity
Wisel Top
SR Rarity
Wisel Top
Wisel Top
DARK1
Wisel Top
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu không có "Meklord Emperor" ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If there is no face-up "Meklord Emperor" on the field, destroy this card.


SR Rarity
Wisel Guard
SR Rarity
Wisel Guard
Wisel Guard
DARK1
Wisel Guard
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu không có quái thú "Meklord Emperor" ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công nhằm vào quái thú khác mà bạn điều khiển: Bạn có thể thay đổi mục tiêu tấn công sang lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If there is no face-up "Meklord Emperor" monster on the field, destroy this card. When an opponent's monster declares an attack that targets another monster you control: You can change the attack target to this card.


 Rarity
Wisel Carrier
 Rarity
Wisel Carrier
Wisel Carrier
DARK1
Wisel Carrier
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu không có "Meklord Emperor" ngửa trên sân, hãy phá hủy lá bài này. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If there is no face-up "Meklord Emperor" on the field, destroy this card. Cannot be destroyed by an opponent's card effects.


 Rarity
Battle Return
 Rarity
Battle Return
Battle Return
Trap Normal
Battle Return

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Battle Phase của bạn: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Meklord Emperor" mà bạn điều khiển; giảm một nửa ATK của nó cho đến khi kết thúc lượt này, và nếu bạn làm điều đó, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Battle Phase: Target 1 "Meklord Emperor" monster you control; halve its ATK until the end of this turn, and if you do, it can make a second attack during each Battle Phase this turn.


   Rarity
  Infinity Force
   Rarity
  Infinity Force
  Infinity Force
  Trap Normal
  Infinity Force

   Hiệu ứng (VN):

   Khi bạn tham chiến hoặc gây sát thương trong khi bạn điều khiển quái thú "Meklord Emperor" : Phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When you take battle or effect damage while you control a "Meklord Emperor" monster: Destroy all monsters your opponent controls.


   UR Rarity
   Twin Vortex
   UR Rarity
   Twin Vortex
   Twin Vortex
   Trap Normal
   Twin Vortex

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Máy bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển: phá huỷ cả hai mục tiêu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Machine-Type monster you control and 1 monster your opponent controls: destroy both targets.    Deck sử dụng nhân vật Primo trong DUEL LINKS