Phantom Knights Resurrected

Yuto
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Trả lại tối đa 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Sau đó, chọn cùng một số (các) lá bài Bẫy của "The Phantom Knights" trong Mộ của bạn được xem như quái thú khi được kích hoạt.

Bất kỳ lá bài nào bạn chọn đều được coi là đã kích hoạt hiệu ứng của nó và được đặt vào Monster Zone của bạn như một quái thú. ("The Phantom Knights of Mist Claws" được coi là quái vật Cấp 4.) Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới.

  ● Bộ bài của bạn không chứa lá bài nào ngoài quái thú "The Phantom Knights" hoặc bài Phép / Bẫy "Phantom Knights".

  ● Bộ bài phụ của bạn không chứa quái thú nào ngoài quái thú "The Phantom Knights" hoặc quái thú "Xyz Dragon". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Phantom Knights Resurrected thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Phantom Knights Resurrected trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Phantom Knights Resurrected trong duel links
Top