Rokket Reload

Varis
Nếu bạn có 3000 LP trở xuống, hãy gửi 2 quái thú "Rokket" trên tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 "Borrel Regenerator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Rokket Reload thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Rokket Reload trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Rokket Reload trong duel links
Top