Salamangreat Booster

Soulburner
Mỗi Quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK nếu có quái thú trùng tên trong Mộ của bạn.

Bạn có thể tìm Salamangreat Booster thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Salamangreat Booster trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Salamangreat Booster trong duel links
Top