Shadow Card

Primo
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Trả lại 1 quái thú DARK trong tay của bạn vào Bộ bài của bạn và sau đó thêm 1 "Hook the Hidden Knight" vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Shadow Card thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Shadow Card trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Shadow Card trong duel links
Top