Shooting Star Road

Yusei Fudo
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy đặt 1 "Junk Converter" vào Mộ của bạn.
Ngoài ra, nếu bạn điều khiển "Stardust Dragon", hãy đặt "Formula Synchron" vào sân từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, bạn có thể đặt 3 Tuner lên đầu Bộ bài của mình từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Synchro GIÓ loại Rồng hoặc  Quái thú Synchro loại "Chiến binh", cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 8 quái thú "Junk" hoặc "Synchron".
● Extra Deck của bạn chứa ít nhất 1 quái thú "Shooting Star Dragon" và ít nhất 4 quái thú "Junk", "Synchron" hoặc "Stardust".

Bạn có thể tìm Shooting Star Road thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Shooting Star Road trong DUEL LINKS