Spell Swap: Fire Formation - Tenki

skill
Trả 1 Bài Phép  "Fire Formation" Continuous Spell từ tay của bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ).
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Spell Swap: Fire Formation - Tenki thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Spell Swap: Fire Formation - Tenki trong DUEL LINKS