Spell of Roses

Akiza Izinski
Gửi 1 quái thú "Rose Dragon", "Witch of the Black Rose" hoặc "Rose Fairy" từ tay của bạn đến Mộ và thêm 1 quái thú "Rose Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Rose Fairy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào đầu hoặc cuối Bộ bài. Vào lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Phụ, ngoại trừ Quái thú Synchro.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa tổng cộng ít nhất 10 quái thú Tuner hoặc "Rose Dragon. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Spell of Roses thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Spell of Roses trong DUEL LINKS