Storm Access (Varis)

Varis
Có thể được sử dụng nếu LP của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Thêm 1 Quái thú Liên kết "Topologic" ngẫu nhiên vào Bộ bài Phụ của bạn thông qua Bão Dữ liệu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
 Rarity
Topologic Gumblar Dragon
Topologic Gumblar Dragon
DARK
Topologic Gumblar Dragon
Rồng cấu trúc liên kết logic Gumblar
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Phải

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Nếu một quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến, khi quái thú này ở trên sân: Bỏ 1 hoặc 2 lá bài ngẫu nhiên, sau đó đối thủ của bạn gửi xuống Mộ số lượng tương tự. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Extra Link và đối thủ của bạn có ít nhất 1 lá bài trong tay: Bạn có thể khiến đối thủ của bạn gửi xuống Mộ 1 hoặc 2 lá bài (tùy theo số nào cao hơn), sau đó, nếu họ không còn lá bài trong tay của họ, gây ra 3000 sát thương cho họ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Topologic Gumblar Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters If another monster is Special Summoned to a zone a Link Monster points to, while this monster is on the field: Discard 1 or 2 random cards, then your opponent discards the same number. During your Main Phase, if this card is Extra Linked and your opponent has at least 1 card in their hand: You can make your opponent discard 1 or 2 cards (whichever is higher), then, if they have no more cards in their hand, inflict 3000 damage to them. You can only use 1 "Topologic Gumblar Dragon" effect per turn, and only once that turn.


 Rarity
Topologic Gumblar Dragon

Bạn có thể tìm Storm Access (Varis) thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Storm Access (Varis) trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Storm Access (Varis) trong duel links
Top