Sun and Moon

Dark Signer Rex Goodwin
Chọn một trong các hiệu ứng sau: ● Gửi 1 'Sun Dragon Inti' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Moon Dragon Quilla' từ Mộ của bạn. ● Gửi 1 'Moon Dragon Quilla' mà bạn điều khiển đến Mộ và chơi 1 'Sun Dragon Inti' từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Sun and Moon thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Sun and Moon trong DUEL LINKS

Top