Tachyon Transmigration

Mizar
Có thể được sử dụng khi bạn có một quái thú "Number" trên sân của bạn với "107" trong tên của nó đã kích hoạt hiệu ứng của chúng 2 lần trở lên.
Đặt 1 "Tachyon Transmigration" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau:
● Quái vật trong Bộ bài của bạn chỉ là quái vật Loại Rồng.
● Quái vật trong Bộ bài Phụ của bạn chỉ là Quái vật Xyz Loại Rồng.

Bạn có thể tìm Tachyon Transmigration thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tachyon Transmigration trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tachyon Transmigration trong duel links
Top