The Blank Card

Paradox
Chỉ có thể được sử dụng ở đầu Main Phase trong lượt thứ 2 của bạn. Xóa 1 Quái thú Synchro Loại Rồng úp mặt ngẫu nhiên trong Extra Deck của đối thủ và thêm 1 lá bài trùng tên vào Extra Deck của bạn.

Vào đầu Main Phase trong lượt tiếp theo của bạn, xóa lá bài được thêm bởi hiệu ứng này khỏi Extra Deck của bạn và thêm 1 lá bài cùng tên vào Extra Deck của đối thủ.

Bạn có thể tìm The Blank Card thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Blank Card trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill The Blank Card trong duel links
Top