Tunermorph: Normal

skill
Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Tunermorph: Normal thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tunermorph: Normal trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tunermorph: Normal trong duel links
Top