Tuning Rokket

Varis
Chọn 1 quái thú "Rokket" bạn điều khiển. Quái thú được chọn trở thành quái thú Tuner cho đến hết lượt.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (Không bao gồm Bộ bài phụ) không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Rokket".

Bạn có thể tìm Tuning Rokket thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Tuning Rokket trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Tuning Rokket trong duel links
Top