Thông tin tổng quan của Adamancipator

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 15 UR

UR Rarity
Dinowrestler Pankratops1 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
 Rarity
Morphing Jar #21 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
I:P Masquerena2 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Borreload Savage Dragon1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của ADAMANCIPATOR trong MASTER DUEL