Thông tin tổng quan của Gishki

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 31 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being2 card
UR Rarity
Spright Blue2 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax1 card
UR Rarity
Spright Elf2 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Evigishki Neremanas2 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Gigantic Spright2 card
UR Rarity
Number 2: Ninja Shadow Mosquito1 card
UR Rarity
Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max1 card
UR Rarity
Dark Ruler No More2 card
UR Rarity
Focused Aquamirror3 card
UR Rarity
Spright Starter1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent2 card

Main: 40 Extra: 15 Side: 15

UR Rarity
1 cardMekk-Knight Crusadia Avramax
UR Rarity
1 cardMekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax
LIGHT
Mekk-Knight Crusadia Avramax
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.Deck của GISHKI trong MASTER DUEL