Thông tin tổng quan của Tri-Brigade

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 26 UR

UR Rarity
Harpie Channeler1 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
The Winged Dragon of Ra1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords1 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Simorgh, Bird of Sovereignty1 card
UR Rarity
Spright Elf1 card
UR Rarity
Tri-Brigade Shuraig the Ominous Omen3 card
UR Rarity
Cyber Slash Harpie Lady1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring2 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Forbidden Droplet1 card
UR Rarity
Harpie's Feather Storm3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của TRI-BRIGADE trong MASTER DUEL