Hướng Dẫn Chơi Crystal Beast

Hướng Dẫn Chơi Crystal Beast

 

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Crystal Beast

mình sẽ gọi tắt effect (1) là : Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Crystal Beast Rainbow Dragon (x2-3)

UR Rarity
Crystal Beast Rainbow Dragon
UR Rarity
Crystal Beast Rainbow Dragon
Crystal Beast Rainbow Dragon

Crystal Beast Rainbow Dragon

8

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Crystal Beast

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Bẫy & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Crystal Beast Rainbow Dragon" một lần mỗi lượt. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú "Crystal Beast" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ Bài Phép Liên tục này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Ultimate Crystal" từ Deck lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY. You can only use each of the following effects of "Crystal Beast Rainbow Dragon" once per turn. When an attack is declared involving a "Crystal Beast" monster: You can Special Summon this card from your hand. You can banish this Continuous Spell; Special Summon 1 Level 4 or lower "Crystal Beast" monster from your Deck, but negate its effects (if any), and if you do, add 1 "Ultimate Crystal" monster from your Deck to your hand.


 có khả năng banish bản thân khi nó đang ở spell/trap zone để nhảy 1 Crystal Beast Level 4 hoặc thấp hơn ( lưu ý là hiệu ứng bị negate nên pegasus không đặt quái, ruby không nhảy quái ), và nếu bạn nhảy xong thì search 1 quái Ultimate Crystal từ deck lên ( Rainbow Dragon ), và đây là effect mạnh nhất của lá này, chỉ với pegasus, bạn ném lá này lên spell/trap zone sau đó nhảy thêm 1 body lên Number 41 hoặc combo tiếp, và trên tay có Rainbow Dragon để dùng spell ( 1 con pegasus + thêm 2 tài nguyên )  chỉ cần crystal beast đấm thì nhảy từ tay ( do 3000 ATK nên bait negate rất tốt, vì opp không negate được thì nguyên cục thịt 3000 ATK sẽ đấm chết negate hoặc boss opp )

 có effect (1)


rainbow dragon enjoyer

 có 2 lối chơi là combo và đánh theo kiểu control, nhưng sau banlist thì tỉ lệ người chơi combo đang nổi lên, bọn này thêm vào để khi bạn chơi deck combo dễ spam Rainbow Dragon hơn


Crystal/Rainbow

 

Crystal Keeper và Crystal Master (Pendulum)

R Rarity
Crystal Keeper
R Rarity
Crystal Keeper
Crystal Keeper

Crystal Keeper

4

2

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Crystal Beast

 • ATK:
 • 1500

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Mỗi lượt, lần đầu tiên (các) quái thú "Ultimate Crystal" "Crystal Beast" mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài đó ở lượt đó, nó sẽ không bị phá huỷ.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu "Crystal Beast" mà bạn điều khiển đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa mặt trên sân của mình; ATK / DEF của quái thú chiến đấu của bạn sẽ tăng gấp đôi ATK / DEF ban đầu của nó chỉ trong damage calculation đó, nhưng nó sẽ sắp bị phá hủy ở cuối Damage Step này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each turn, the first time an "Ultimate Crystal" monster(s) and/or "Crystal Beast" card(s) you control would be destroyed by card effect that turn, it is not destroyed. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If a "Crystal Beast" monster you control battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up from your field; your battling monster's ATK/DEF become double its original ATK/DEF during that damage calculation only, but it is destroyed at the end of this Damage Step.


 Crystal Master : thường được chơi nhiều hơn Keeper, khả năng chống target giúp bảo kê imperm, veiler cực tốt, khả năng search cũng rất gì và này nọ. thậm chí không phải once per turn


 Crystal Keeper : giống raigeki,... có khả năng giúp OTK rất tốt ( nhưng đó là thứ bọn crystal beast không quá cần do có nhiều thứ tốt hơn )

Rainbow Bridge of the Heart (x2-3)

SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
Rainbow Bridge of the Heart

Rainbow Bridge of the Heart

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Bridge

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Crystal Beast" , ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rainbow Bridge of the Heart" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 bài Phép / Bẫy "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài "Crystal Beast" được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại cả lá bài đó và lá bài này lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Crystal Beast" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only use each of the following effects of "Rainbow Bridge of the Heart" once per turn. During your Main Phase: You can destroy 1 "Crystal Beast" card you control or in your hand, and if you do, add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a "Crystal Beast" card(s) is placed in your Spell & Trap Zone, even during the Damage Step: You can target 1 card your opponent controls; return both that card and this card to the hand.


 cho phép bạn normal summon thêm phát nữa ( con Pegasus không once per turn )


 có khả năng search và đẩy card, cái hay ở đây là đẩy card opp và lá này về tay, sau khi đẩy thì bạn kích hoạt lại 1 lần nữa là được, do đây là đẩy card nên nó chống bọn chạm mộ bởi hiệu ứng rất tốt

Crystal Beacon (x0-1)

 nếu bạn chơi control hay midrange thường sẽ không đem lá này nhưng do hiện tại đang nhiều người combo, việc bạn dùng lá này nhảy Ruby, Ruby nhảy thêm 1 đống body Crystal Beast thì bạn có thể lên kha khá disrupt hoặc negate

Rainbow Bridge (x3)

 search không once per turn, lại còn là SR (F2P cho người chơi cũ), quá hoàn hảo 

Awakening of the Crystal Ultimates (x1-3)

 có 2 cách kích hoạt :

+ điều khiển quái "Ultimate Crystal"
+đưa opp xem "Ultimate Crystal" ( cách được dùng nhiều nhất )


 là một searcher siêu khỏe, với việc Rainbow Bridge không once per turn và nó thật sự là "Bridge" để tương tác với spell/trap khác

 hoặc nhảy Ruby lên và nhảy thêm hàng tấn quái từ spell/trap zone, hay đơn giản là Xyz bằng cách nhảy bọn Level 4

Field Searcher

 cách dùng rất đơn giản : Goods ném Trap, Trap banish để +2 ( 1 Crystal Beast và 1 Field, Field này thường là Zombie World hay Necrovalley để cấm mộ )


 thật ra lá trap còn effect nữa nhưng thường ít dùng và chẳng ai care :v

Crystal Conclave (x1-3)

 bẫy vĩnh cữu là điểm mạnh nhất của lá này tuy hơi bóp ô spell/trap zone nhưng do là bẫy vĩnh cữu nên nó OP vl


 có khả năng nhảy quái Crystal Beast từ deck nếu quái Crystal Beast bạn bị tiêu diệt, điều này không những không trừ tài nguyên mà còn cộng tại nguyên nếu bạn nhảy Ruby hay Pegasus

 khả năng đẩy Crystal Beast và 1 lá trên sân về tay cũng là một hiệu ứng mạnh, đóng vai trò là một disrupt search được

 chỉ có điều hiệu ứng không kích hoạt cũng Chain được

Crystal Miracle (x1-3)

 counter trap, search được, negate và destroy, đã thế còn banish tự mộ để hồi hàng hoặc + tài nguyên


Reinbō Doragon

 

Rainbow Dragon (x1)

 đem x1 để không bị brick cũng như search được, lá này nếu bạn chơi control thì chả bao giờ sài nó ngoài trừ dùng để làm điều kiện cho lá khác, chơi combo thì bạn sẽ nhảy con này và summon ra các con boss khác

Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive và Rainbow Overdragon (x0-1)

UR Rarity
Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
UR Rarity
Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive

Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive

12

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Crystal

 • ATK:
 • 4000

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú "Ultimate Crystal" + 7 quái thú "Crystal Beast"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) trong Trận đấu mà bạn Đã Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Ultimate Crystal" , bằng cách loại bỏ các quái thú trên khỏi sân của bạn và / hoặc Mộ. Trong khi 7 hoặc nhiều hơn quái thú "Crystal Beast" của bạn với các tên khác nhau bị loại bỏ, lá bài này nhận được 7000 ATK. Nếu lá bài này chưa tấn công trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; xáo trộn càng nhiều lá bài trên sân nhất có thể vào Deck và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng quái thú "Crystal Beast" bị loại bỏ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Ultimate Crystal" monster + 7 "Crystal Beast" monsters Must be Special Summoned (from your Extra Deck) during a Duel you Special Summoned an "Ultimate Crystal" monster, by banishing the above monsters from your field and/or GY. While 7 or more of your "Crystal Beast" monsters with different names are banished, this card gains 7000 ATK. If this card has not battled this turn (Quick Effect): You can Tribute this card; shuffle as many cards on the field as possible into the Deck, and if you do, Special Summon any number of your banished "Crystal Beast" monsters.


 thường chỉ có combo mới x1 lá này, control có đem cũng chả chơi vì họ thường x3 pegasú, 1 ruby cùng lắm thêm 1 Cobalt


 tóm tắt là 2 con rồng này sau khi combo xong bạn free 1 body to, tự nhảy có ATK đấm nát mọi thứ và có khả năng dọn field cực mạnh


Staple & Handtrap

 

Handtrap

 thường bọn này ít khi chơi handtrap, nhưng chắc chắn phải max Shifter vì nó gần như chả ảnh hưởng gì bạn quá nhiều, bạn có thể thêm Maxx "C" vì nó OP vl

Pot of Prosperity và Pot of Extravagance (draw powa)

 thường lối chơi combo Extra Deck là thứ rất đắt giá nên không thể bỏ cho mấy cái pot này được, còn bọn combo thì đem bọn này maximum, draw một đống lá OP như đẩy về, counter trap,... vì dù là control nhưng bọn này rút deck rất nhanh, tăng tỉ lệ bóc hay excavate ra mấy lá cần thiết

Evenly Matched và Super Polymerization (field đẹp đấy)

 Evenly Matched : không once per turn, banish không target, banish face-down nên bọn nó không kích effect được, và đặc biệt không chạm mộ nên tear không là gì cả


 Super Poly : nguyên liệu của bạn, quái của mình

bạn của super poly

SR Rarity
Predaplant Triphyoverutum
SR Rarity
Predaplant Triphyoverutum
Predaplant Triphyoverutum

Predaplant Triphyoverutum

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Plant

 • Archetype:
 • Predaplant

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú DARK trên sân
Nhận ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân với Predator Counter. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Predaplant Triphyoverutum" một lần mỗi lượt.
● Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck của họ trong khi bạn điều khiển lá Bài được Triệu hồi Fusion này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa Triệu hồi và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó.
● Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú bằng (các) Predator Counter: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 DARK monsters on the field Gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field with a Predator Counter. You can only use each of the following effects of "Predaplant Triphyoverutum" once per turn. ● When your opponent Special Summons a monster(s) from their Extra Deck while you control this Fusion Summoned card (Quick Effect): You can negate the Summon, and if you do, destroy that monster(s). ● If your opponent controls a monster with a Predator Counter(s): You can Special Summon this card from your GY in Defense Position.


 dragonecro : bạn của zombie world :), effect con này cũng rất ngon chỉ có điều con này đấm mấy con mạnh quá thì bạn bị phản lại hơi đau, mà lên bằng 2 con của opp có bao cát 3000 ATK cũng ngon rồi :3


 Starving Venom Fusion Dragon : lên dễ, effect ngon, rời sân còn tiêu diệt hết quái được triệu hồi đặc biệt của opp

 Mudragon : đôi khi có vài tình huống khá là bủh lmao, và Mudragon dùng rất tốt cho việc đó, lên bằng 2 quái cùng thuộc tính nhưng khác hệ, có bảo kê 

 Triphyoverutum : lên bằng 3 quái DARK của opp, effect ngon, có negate summon sau đó destroy, có khả năn tự nhảy ( nếu bạn dùng Dragos ), có ATK to ( nếu bạn dùng Dragos )

 Dragostapelia : đặt P counter và đứa nào có P counter thì level thành 1 nếu level con đó là 2 hoặc nhiều hơn, con nào có P counter thì bị negate hiệu ứng kích hoạt

  

Xyz

 Abyss Dweller : cười trên nỗi đau của tear

 Number 41 : nằm ngửa trên sân, vạn vật bình đẳng
 Number 60 : chúa tể staple, draw hay nhảy quái hay OTK đều được, dùng xong turn sau thường win lập tức hoặc thua ( do hết tài nguyên nếu combo ) hoặc phá nát board và OTK, cái giá skip 1 Phase cũng ổn
 Chidori : đẩy về deck nên bọn nào đó sẽ không chạm mộ

Link Monsters

UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax
UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax

Mekk-Knight Crusadia Avramax

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Mekk-Knight

 • ATK:
 • 3000

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


UR Rarity
Accesscode Talker
UR Rarity
Accesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 Knightmares : đánh thuê lỏd, chỉ đơn giản là bắn card hoặc vừa leo link vừa bắn card sau đó lên Accesscode và *boom*

 Accesscode : OTK lỏd, đấm vô mặt skill drain, opp không chen vào được
 Cherubini : bọn Crystal Beast có gần phân nửa là level 3, là một phần của combo sách giáo khoa
 Cross-Sheep : lôi 1 body dưới mộ lên, thường là Ruby hoặc pegasus, nằm trong combo của sách giáo khoa
 Avramax : Chad
 


Combo

 

Crystal Bond và Ready Fusion (Sau Banlist)

Combo Crystal Beast Sau Banlist | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube

Rainbow Bridge of the Heart và Crystal Bond ( 2 cards combo)

SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
Rainbow Bridge of the Heart

Rainbow Bridge of the Heart

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Bridge

Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Crystal Beast" , ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rainbow Bridge of the Heart" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 bài Phép / Bẫy "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài "Crystal Beast" được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại cả lá bài đó và lá bài này lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Crystal Beast" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only use each of the following effects of "Rainbow Bridge of the Heart" once per turn. During your Main Phase: You can destroy 1 "Crystal Beast" card you control or in your hand, and if you do, add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a "Crystal Beast" card(s) is placed in your Spell & Trap Zone, even during the Damage Step: You can target 1 card your opponent controls; return both that card and this card to the hand.


Crystal Beast 2 Cards Combo | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTubeĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

HANS (24567130)

Main: 43 Extra: 14

UR Rarity
Crystal Beast Rainbow Dragon2 card
N Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle1 card
R Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus3 card
R Rarity
Gadarla, the Mystery Dust Kaiju1 card
SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
R Rarity
Radian, the Multidimensional Kaiju2 card
UR Rarity
Rainbow Dragon2 card
SR Rarity
Ancient City - Rainbow Ruins3 card
 Rarity
Awakening of the Crystal Ultimates3 card
UR Rarity
Crystal Bond2 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Interrupted Kaiju Slumber3 card
N Rarity
Kyoutou Waterfront1 card
UR Rarity
Necrovalley1 card
SR Rarity
Pot of Extravagance2 card
SR Rarity
Pot of Prosperity1 card
SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart3 card
R Rarity
Crystal Conclave1 card
SR Rarity
Crystal Miracle1 card
SR Rarity
Evenly Matched3 card
 Rarity
Rainbow Bridge of Salvation1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
SR Rarity
Lyna the Light Charmer, Lustrous1 card
UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax1 card
SR Rarity
Wynn the Wind Charmer, Verdant1 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
SR Rarity
Lightning Chidori3 card
SR Rarity
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir3 card
SR Rarity
Number 60: Dugares the Timeless1 card