Hướng dẫn chơi Mikanko - Phần 2

Hướng dẫn chơi Mikanko - Phần 2

Amazing Defenders là Booster Pack của game được ra mắt vào tháng 08/2022 tại OCG và tháng 01/2023 tại TCG sắp tới đây. Trong sản phẩm này, người chơi sẽ được giới thiệu đến 3 archetype hoàn toàn mới là Rescue-ACE, Purrely và Mikanko.
Sơ lượt về lối chơi

 

Ohime the Manifested Mikanko, Ni-Ni the Mirror Mikanko và Ha-Re the Sword Mikanko (Các quái thú Mikanko)

Ohime the Manifested Mikanko Ohime the Manifested Mikanko
Ohime the Manifested Mikanko

Ohime the Manifested Mikanko

6

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Mikanko Kagura". Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, đối thủ của bạn cũng sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ohime the Manifested Mikanko" một lần mỗi lượt. Bạn có thể để lộ lá bài này trong tay mình; thêm 1 lá bài "Mikanko" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ohime the Manifested Mikanko", sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép Trang bị trong Mộ của bạn; trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Mikanko Kagura". Cannot be destroyed by battle, also your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. You can only use each of the following effects of "Ohime the Manifested Mikanko" once per turn. You can reveal this card in your hand; add 1 "Mikanko" card from your Deck to your hand, except "Ohime the Manifested Mikanko", then discard 1 card. (Quick Effect): You can target 1 Equip Spell in your GY; equip it to 1 appropriate monster on the field.


Ni-Ni the Mirror Mikanko Ni-Ni the Mirror Mikanko
Ni-Ni the Mirror Mikanko

Ni-Ni the Mirror Mikanko

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này không được trang bị Lá bài Trang bị, bạn sẽ không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này được trang bị bởi một Bài Trang bị, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà lẽ ra bạn đã nhận từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này được trang bị Bài Trang bị (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; điều khiển nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ni-Ni the Mirror Mikanko" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is not equipped with an Equip Card, you take no battle damage from battles involving this card. If this card is equipped with an Equip Card, it cannot be destroyed by battle and your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. During your opponent's turn, while this card is equipped with an Equip Card (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; take control of it until the End Phase. You can only use this effect of "Ni-Ni the Mirror Mikanko" once per turn.


Mục tiêu chính của deck là sử dụng các quái thú Mikanko và các lá bài trang bị. Trong battle phase, khi các quái thú Mikanko đang mang trang bị battle, các quái thú này sẽ không thể bị tiêu diệt cũng như đối phương sẽ phải chịu thiệt hại thay cho bạn.

 • Oohime có thể dùng hiệu ứng trên kể cả khi không có bài phép trang bị lên cô ta.
 • Hare hỗ trợ thêm khả năng lấy thêm các trang bị Mikanko từ deck lên tay.
 • Nini có thể bắt lấy 1 quái thú của đối phương trong lượt của họ.

Các lá bài phép trang bị

Các lá bài trang bị cũng là điều kiện thắng của deck khi bạn cần phải trang bị chúng cho các quái thú Mikanko để gây thiệt hại cho đối phương.

 • Arabesque có thể triệu hồi quái thú Mikanko từ deck.
 • Blazing Dance có thể triệu hồi Mikanko từ tay hoặc mộ.
 • Purifying Dance (chỉ có thể trang bị cho Mikanko) và Arabesque (có thể trang bị cho cả quái thú của đối phương) có thể đấy quái thú từ sân về tay.
 • Inviting Rondo chỉ có thể trang bị cho quái thú của đối phương và chiếm quyền điều khiển chúng.

Mikanko Kagura, Mikanko Promise và The Great Mikanko Ceremony (Các hỗ trợ khác)

 • Với 1 deck có quái thú ritual thì không thể thiếu được các lá bài cho phép triệu hồi ritual. Kagura là lá bài phép ritual cổ điển giúp bạn triệu hồi ritual được các quái thú Mikanko và gây thêm lượng thiệt hại phụ cho đối phương.
 • The Great Mikanko of Legend là một lá bài đặc biệt cho phép bạn triệu hồi quái thú Mikanko từ tay, kể cả Oohime. Chỉ với 1 lá bài này, bạn có thể set up được 1 disrupt trong lượt đối phương.
 • Promise giúp bạn kéo các quái thú Mikanko lên sân từ deck cũng như trang bị ngay cho chúng 1 lá bài trang bị Mikanko từ tay hoặc mộ.


Lối chơi đi sau

Với lối chơi đi sau của deck, mục tiêu thắng của Mikanko là sử dụng các quái thú Mikanko để tấn công vào quái thú của đối phương. Nhờ vào các lá bài trang bị lên NiniHare, khi các quái thú này tấn công lên quái thú của đối phương, bạn sẽ không nhận bất kỳ tí thiệt hại nào mà thay vào đó là đối thủ của bạn, các quái thú này sẽ không bị tiêu diệt.


Combo 1 card

Combo 1 card

Bạn có thể thực hiện một combo đơn giản chỉ với 1 lá bài là Arabesque ở trên tay (lá bài này có thể sử dụng để trang bị cho quái thú của đối phương), đối thủ của bạn cần có quái thú ở trên sân, combo sẽ được thực hiện như sau:

Mikanko Water Arabesque (Combo 1 lá bài)

 1. Sử dụng Arabesque để trang bị cho quái thú của đối phương.
 2. Kích hoạt hiệu ứng trên sân của Arabesque, triệu hồi đặc biệt Hare từ deck lên sân. Lúc này, Arabesque sẽ chuyển từ đang trang bị cho 1 quái thú khác sang thành trang bị cho Hare, do đó lá bài này sẽ không bị tiêu diệt khi quái thú được nó trang bị trước đó bị đá lại về tay.
 3. Kích hoạt hiệu ứng trigger của Hare, lấy 1 bài phép trang bị Mikanko từ deck lên tay:

 • Inviting Rondo trong trường bợp bạn muốn bắt 1 quái thú của đối phương.
 • Blazing Dance khi bạn có thể tiếp tục triệu hồi thêm quái thú Mikanko từ tay hoặc mộ.
 • Purifying Dance khi bạn không thể kết liễu đối phương trong lượt này, lá bài này có thể giúp cho bạn có thể tạo thêm disruption trong lượt của đối phương.

Kết thúc combo.


Một số hỗ trợ khác cho chiến thuật

Một số hỗ trợ khác cho chiến thuật

 


Một vài điều bạn cần biết về Oohime

Một vài điều bạn cần biết về Oohime

 


Lối chơi đi lượt đầu

Tuy cần có battle phase để cho các quái thú Mikanko có thể tấn công được, nhưng không có nghĩa là deck sẽ yếu nếu đi lượt đầu. Một lá bài Mikanko có thể gây kho cho combo của đối phương như Purifying Dance, hay Nini có thể bắt 1 quái thú của đối phương ngay trong lượt của họ càng thể hiện được rằng việc deck đi trước là hoàn toàn có thể.


Combo 1.5 lá bài

Combo 1.5 lá bài

 

Mikanko of the Oohime và Heavenly Gate of the Mikanko (1 Oohime + 1 lá bài bất kỳ)

Mikanko of the Oohime Mikanko of the Oohime
Mikanko of the Oohime

Mikanko of the Oohime

6

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Mikanko Kagura". Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, đối thủ của bạn cũng sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ohime the Manifested Mikanko" một lần mỗi lượt. Bạn có thể để lộ lá bài này trong tay mình; thêm 1 lá bài "Mikanko" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ohime the Manifested Mikanko", sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép Trang bị trong Mộ của bạn; trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Mikanko Kagura". Cannot be destroyed by battle, also your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. You can only use each of the following effects of "Ohime the Manifested Mikanko" once per turn. You can reveal this card in your hand; add 1 "Mikanko" card from your Deck to your hand, except "Ohime the Manifested Mikanko", then discard 1 card. (Quick Effect): You can target 1 Equip Spell in your GY; equip it to 1 appropriate monster on the field.


Thực hiện combo:

 1. Sử dụng hiệu ứng của Oohime trên tay, tiết lộ quái thú này (cost), sau đó lấy The Great Mikanko of Legend từ deck lên tay. Khi sử dụng hiệu ứng này bạn buộc phải bỏ 1 lá bài trên tay, và bạn không thể bỏ Oohime hay The Great Mikanko of Legend trong combo này nên bạn buộc phải bỏ đi lá bài còn lại.        
 2. Kích hoạt The Great Mikanko of Legend để triệu hồi Oohime từ tay lên sân.
 3. Sử dụng hiệu ứng dưới mộ của The Great Mikanko of Legend, loại bỏ lá bài này từ mộ (cost) và gửi 1 lá bài Mikanko từ deck xuống mộ. Trong combo này, bạn có đến 3 lựa chọn để gửi là Purifying Dance hoặc Arabesque hoặc Inviting Rondo.
 4. Trong lượt này, bạn vẫn chưa sử dụng hiệu ứng của Oohime. Tùy vào lựa chọn mà bạn gửi xuống mộ bằng The Great Mikanko of Legend, bạn sẽ có được các hướng đi khác nhau của combo.

Nếu bạn gửi Inviting Rondo xuống mộ, bạn có thể kết thúc lượt tại đây. Trong lượt của đối phương, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của Oohime để trang bị Inviting Rondo từ mộ cho 1 quái thú của đối phương. Quái thú đó sẽ bị chiếm quyền điều khiển miễn là bạn có quái thú Mikanko ở phần sân của bạn. Do hiệu ứng của The Great Mikanko of Legend, ở cuối lượt của đối phương, Oohime sẽ trở về tay người chơi, lúc này quái thú đó sẽ được trả lại cho đối phương nhưng Inviting Rondo vẫn còn ở trên sân. Trong lượt tiếp theo, bạn có thể dùng hiệu ứng của Oohime để lấy Hare hay Nini lên tay, chỉ cần triệu hồi bình thường các quái thú này, bạn sẽ có thể tiếp tục bắt được quái thú của đối phương nhờ vào Inviting Rondo.
Nếu bạn gửi Arabesque xuống mộ, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của Oohime ngay trong lượt đó, trang bị Arabesque cho Oohime. Tiếp tục sử dụng hiệu ứng của Arabesque, triệu hồi Hare hoặc Nini từ deck, sau đó cho Oohime về lại lên tay.

Với Hare bạn có thể tiếp tục lấy thêm 1 bài phép trang bị từ deck. Còn với Nini bạn sẽ dừng combo tại đây với 1 lần bắt quái thú trong lượt của đối phương. Oohime ở trên tay bạn sẽ được sử dụng để lấy thêm các lá bài Mikanko khác ở lượt kế tiếp.

Nếu bạn gửi Purifying Dance xuống mộ, bạn có thể dùng hiệu ứng của Oohime trang bị lá bài đó lại cho cô ấy.

Kết thúc combo.


Oohime là một lá bài vô cùng quan trọng!!

Oohime là một lá bài vô cùng quan trọng!!

Trên đây là combo của Oohime với 1 lá bài ngẫu nhiên. Đây là lý do khiến cho Mikanko có thể chơi được các lá bài break board mạnh khi đi sau hay các back row hate dù bạn chưa biết được chiến thuật của đối phương. Các lá bài không cần thiết sẽ được bỏ xuống mộ bằng hiệu ứng của Oohime như là trao đối 1:1.

 

Với Oohime, bạn có thể mở rộng combo thành combo 2 lá bài nếu có 1 lá bài equip Mikanko khác trên tay (Arabesque, Inviting Rondo, Purifying Dance). Trong combo, bạn có thể lấy được các lá bài trang bị còn lại của tộc bài này.


Combo 2 lá bài

Combo 2 lá bài

 

Các lá bài Mikanko có thể kết hợp được với nhau rất mượt mà~

Mikanko of the Oohime Mikanko of the Oohime
Mikanko of the Oohime

Mikanko of the Oohime

6

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Mikanko Kagura". Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, đối thủ của bạn cũng sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ohime the Manifested Mikanko" một lần mỗi lượt. Bạn có thể để lộ lá bài này trong tay mình; thêm 1 lá bài "Mikanko" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ohime the Manifested Mikanko", sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép Trang bị trong Mộ của bạn; trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Mikanko Kagura". Cannot be destroyed by battle, also your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. You can only use each of the following effects of "Ohime the Manifested Mikanko" once per turn. You can reveal this card in your hand; add 1 "Mikanko" card from your Deck to your hand, except "Ohime the Manifested Mikanko", then discard 1 card. (Quick Effect): You can target 1 Equip Spell in your GY; equip it to 1 appropriate monster on the field.


Ni-Ni the Mirror Mikanko Ni-Ni the Mirror Mikanko
Ni-Ni the Mirror Mikanko

Ni-Ni the Mirror Mikanko

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này không được trang bị Lá bài Trang bị, bạn sẽ không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này được trang bị bởi một Bài Trang bị, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà lẽ ra bạn đã nhận từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này được trang bị Bài Trang bị (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; điều khiển nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ni-Ni the Mirror Mikanko" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is not equipped with an Equip Card, you take no battle damage from battles involving this card. If this card is equipped with an Equip Card, it cannot be destroyed by battle and your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. During your opponent's turn, while this card is equipped with an Equip Card (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; take control of it until the End Phase. You can only use this effect of "Ni-Ni the Mirror Mikanko" once per turn.


 


Điểm yếu của deck

Điểm yếu của deck

 

Các staple thông dụng

Bởi vì các hiệu ứng không thể bị tiêu diệt khi battle cũng như chuyển thiệt hại sang cho đối thủ của các quái thú Mikanko là hiệu ứng của quái thú, các lá bài như Skill Drain sẽ làm cho deck không thể chơi được.

Infinite Impermanence kích hoạt cùng cột với các lá bài trang bị cũng làm cho deck tương đối khó thở.

Bên cạnh đó thì Mikanko cũng là 1 deck rất phụ thuộc vào equip spell. Các lá bài ma pháp này sẽ không thể sử dụng thành công được hiệu ứng nếu bị các lá bài như Twin Twister hay Cosmic Cyclone chain vào làm mất trang bị của các quái thú này.

Nếu Arabesque không thể sử dụng hiệu ứng thành công, Mikanko chỉ còn cách sử dụng các lá bài còn lại ở trên tay để có thể tiếp tục combo.

Sử dụng một vài floodgate thông dụng

Do deck bao gồm nhiều type, attribute quái thú khác nhau (Fairy, Warrior, Spellcaster, LIGHT, FIRE, WATER) nên các floodgate như Rivalry of Warlords hay Gozen Match sẽ làm cho các quái thú Mikanko không thể được triệu hồi thêm lên sân.

Anti-Spell Fragrance sẽ làm cho các lá bài phép trang bị cũng như các lá bài phép khác không thể kích hoạt ngay từ tay, thay vào đó người chơi cần phải úp xuống sân trước và phải đợi đến 2 lượt mới có thể sử dụng được chúng.

Các lá bài ma pháp trang bị luôn cần phải target được quái thú muốn trang bị thì mới có thể kích hoạt được, tận dụng điều này, bạn có thể bảo kê các quái thú của bạn khỏi Arabesque hay Inviting Rondo kích hoạt của đối phương bằng cách làm cho quái thú của bạn chống target (Spright Elf).


Một vài lưu ý khi chơi Mikanko

 

Ohime the Manifested Mikanko, Ni-Ni the Mirror Mikanko và Ha-Re the Sword Mikanko (Các quái thú Mikanko)

Ohime the Manifested Mikanko Ohime the Manifested Mikanko
Ohime the Manifested Mikanko

Ohime the Manifested Mikanko

6

 • Loại:
 • Ritual Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với "Mikanko Kagura". Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu, đối thủ của bạn cũng sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ohime the Manifested Mikanko" một lần mỗi lượt. Bạn có thể để lộ lá bài này trong tay mình; thêm 1 lá bài "Mikanko" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ohime the Manifested Mikanko", sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép Trang bị trong Mộ của bạn; trang bị nó cho 1 quái thú thích hợp trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Mikanko Kagura". Cannot be destroyed by battle, also your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. You can only use each of the following effects of "Ohime the Manifested Mikanko" once per turn. You can reveal this card in your hand; add 1 "Mikanko" card from your Deck to your hand, except "Ohime the Manifested Mikanko", then discard 1 card. (Quick Effect): You can target 1 Equip Spell in your GY; equip it to 1 appropriate monster on the field.


Ni-Ni the Mirror Mikanko Ni-Ni the Mirror Mikanko
Ni-Ni the Mirror Mikanko

Ni-Ni the Mirror Mikanko

3

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Mikanko

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này không được trang bị Lá bài Trang bị, bạn sẽ không nhận thiệt hại chiến đấu từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này được trang bị bởi một Bài Trang bị, nó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu và đối thủ của bạn sẽ nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà lẽ ra bạn đã nhận từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này được trang bị Bài Trang bị (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; điều khiển nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ni-Ni the Mirror Mikanko" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is not equipped with an Equip Card, you take no battle damage from battles involving this card. If this card is equipped with an Equip Card, it cannot be destroyed by battle and your opponent takes any battle damage you would have taken from battles involving this card. During your opponent's turn, while this card is equipped with an Equip Card (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; take control of it until the End Phase. You can only use this effect of "Ni-Ni the Mirror Mikanko" once per turn.


HareNini khi không có trang bị chỉ có thể sử dụng được hiệu ứng không nhận thiệt hại. Muốn sử dụng hiệu ứng không bị tiêu diệt bởi battle và đối phương nhận thiệt hại thay cho bạn, các quái thú này cần phải được trang bị bằng bài phép trang bị.

Nini chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trong lượt đối phương.

Hare chỉ có thể trigger được hiệu ứng khi được trang bị bài phéo trang bị.

Oohime có thể sử dụng hiệu ứng trong cả 2 lượt người chơi.

Các lá bài phép trang bị

Các lá bài trang bị khi kích hoạt buộc phải target 1 quái thú thích hợp trên sân.

Arabesque có thể trang bị cho cả quái thú của bạn và của đối phương.

Blazing DancePurifying Dance chỉ có thể trang bị cho các quái thú Mikanko.

Inviting Rondo chỉ có thể trang bị cho quái thú trên sân đối phương.

Mikanko Kagura, Mikanko Promise và The Great Mikanko Ceremony (Một vài hỗ trợ khác)

Kagura là một lá bài Mikanko có thể tiêu diệt được phép bẫy trên sân.

Với 1 Promise hoặc The Great Mikanko of Legend bạn có thể triệu hồi được 1 quái thú Mikanko cùng với 1 trang bị lên quái thú đó.

Torrential Tribute và There Can Be Only One (Một vài lá bài khác có thể chơi cho Mikanko)

Mikanko với đặc trưng lả các quái thú trong deck mang các hệ và type khác nhau, bạn cũng có thể chơi lá bài There Can Be Only One cho deck.

Các lá bài như Blazing DancePurifying Dance có thể giúp bảo kê cho các quái thú Mikanko tránh khỏi Torrential Tribute.


Lời kết

Và đó là những gì mà mình muốn nói về chiến thuật của deck Mikanko. Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng với bộ bài này.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong OCG