Hướng dẫn build và chơi Nemurelia's Dreams (Ver Maju)

Hướng dẫn build và chơi Nemurelia's Dreams (Ver Maju)

Dòng bài về giấc ngủ cũng như ác mộng của một cô bé nhỏ mới ra mắt đã support khá nhiều cho bộ deck Maju chuyên về banish. Hãy cùng xem cách build và cách chơi mới nhất của dòng bài này nhé!!!

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Chỉ có ở trong giấc mơ...
Archetype mới này từ Cyberstorm Access chỉ có 5 lá nhưng rất Mạnh. 1 Pendulum monster, 2 monster effect và vài lá Spell. Cuối cùng là Nemurelia, cô bé mộng mơ

Cách chơi của bộ bài khá giống với việc chỉ cần cho con bé Nemurelia đi ngủ trong Extra Deck và để các quái thú canh gác trong giấc ngủ của cô bé làm mọi chuyện. Nói cụ thể hơn thì đơn giản chúng ta chỉ tập trung về việc trục xuất Dreaming Nemurelia và dọn sạch sân đối thủ trước khi họ kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Chính vì thế, kết hợp với Gren Maju sẽ rất phù hợp với bộ bài!


Core

 

Dreaming Nemurelia (3x)

Dreaming Nemurelia Dreaming Nemurelia
Dreaming Nemurelia

Dreaming Nemurelia

1

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ] Một lần trong lượt: Bạn có thể đặt 1 bài Phép Liên tục "Nemurelia" từ Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này vào Extra Deck ngửa mặt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia" ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
[ Hiệu ứng quái thú ] Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Dreaming Nemurelia". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá bài mà đối thủ điều khiển và/hoặc trong Mộ của họ, úp mặt, với mỗi 3 lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn, sau đó xáo trộn các lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn vào Deck bằng với số lượng lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can place 1 "Nemurelia" Continuous Spell from your Deck or GY face-up on your field, and if you do, add this card to the Extra Deck face-up. You cannot Special Summon "Dreaming Nemurelia" the turn you activate this effect. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Dreaming Nemurelia". You can only Special Summon "Dreaming Nemurelia(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can banish up to 1 card your opponent controls and/or in their GY, face-down, for every 3 of your face-down banished cards, then shuffle your face-down banished cards into the Deck equal to the number of cards banished by this effect.


Linh hồn của bộ bài, nhờ Nemurelia thì mới sinh ra bộ bài này. Nó cũng là 1 lá Pendulum với các hiệu ứng
 • Pendulum: search được Continuous Spell duy nhất của bộ bài nhưng với hạn chế là không thể triệu hồi được bản thân nó lên sân. (Giống kiểu cho con bé đi ngủ và bắt nhỏ ngủ để các quái vật xuất hiện)
 • Monster Eff: Sau khi giấc mơ kết thúc (hết sạch Extra Deck, chỉ còn mỗi Nemurelia), cô bé sẽ tỉnh dậy và dọn bớt sân/GY của opp cho mỗi 3 lá bị trục xuất úp mặt

Nemurelia's Dream Defender - Couette và Nemurelia's Dream Defender - Oreiller (2-3x)

Nemurelia's Dream Defender - Couette Nemurelia's Dream Defender - Couette
Nemurelia's Dream Defender - Couette

Nemurelia's Dream Defender - Couette

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài "Nemurelia" mà bạn điều khiển trong khi bạn có một "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt khỏi của bạn. Extra Deck, úp mặt; vô hiệu hoá kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a face-up Pendulum Monster in your Extra Deck, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn this way. When your opponent activates a card or effect that targets a "Nemurelia" card(s) you control while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck (Quick Effect): You can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down; negate the activation. You can only use this effect of "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn.


2 quái vật canh gác giấc mơ của Nemurelia, được search lên dễ dàng với The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia. Mỗi quái sẽ thực hiện được hiệu ứng khác nhau khi Nemurelia ngủ và triệu hồi theo cách tương tự nhau (chỉ cần Nemurelia có mặt trong Extra Deck)
 • Oreiller sẽ tăng 500 ATK cho mỗi quái vật opp có trên sân với chi phí trục xuất 1 lá úp mặt từ Extra Deck
 • Couette sẽ là negate khá tốt với chi phí là 1 lá úp mặt từ Extra Deck
Và cả 2 hiệu ứng trên đều là Quick Effect nên có thể kích hoạt trong lượt opp. 1 điều thú vị là chỉ có mặt Nemurelia trên Extra Deck thì các quái thú này mới kích hoạt được hiệu ứng nên nếu opp muốn phá các bạn thì họ sẽ cần phải đụng tới Extra Deck của bạn - một điều mà hiện tại trong YGO rất ít bộ bài sử dụng tới.

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia (2-3x)

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia
The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Nemurelia

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài úp mặt từ Extra Deck của mình, úp mặt; thêm 2 quái thú Cấp 10 có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" một lần mỗi lượt. Nếu (số) quái thú "Nemurelia" bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi bạn có "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của mình, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt từ Extra Deck của mình, thay vào đó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 2 face-down cards from your Extra Deck, face-down; add 2 Level 10 Beast monsters with different names from your Deck to your hand. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Pendulum Monsters. You can only use this effect of "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" once per turn. If a "Nemurelia" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck, you can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down, instead.


Search được bởi Nemurelia, và bản thân nó cũng là searcher cho Couette và Orreiler với chi phí 2 lá bài úp mặt từ Extra Deck. Đóng vai trò giữ gìn mạng sống cho cả 2 quái thú trên để cho Nemurelia ngủ thật say và dễ bị thức giấc :v Tôi đùa, mục đích chính là để Nemurelia có thể ra sân và dọn sân opp nhanh, sau đó hồi hàng lại và cho cô bé ngủ tiếp.

Sweet Dreams Nemurelia (3x)

Searcher quan trọng mà đã quan trọng thì cần max 3, search được Nemurelia và giúp việc triệu hồi không bị dính negate hay đại khái giống vậy. Lá này cũng giúp cho Nemurelia trở lại Extra Deck nhanh chóng để bắt đầu tiếp vòng lặp của bạn.

Gren Maju Da Eiza (3x)

Beater lên sân khá dễ, do hầu hết các quái đều có thể triệu hồi đặc biệt. Banish càng nhiều càng đấm dễ

Eater of Millions (3x)

Không lạ gì với con quái này nhưng sự kết hợp của nó với Nemurelia là rất kinh khủng. Hiệu ứng triệu hồi của nó khá phù hợp để triệu hồi Nemurelia và cũng từ đó dọn được phần sân đối thủ dễ hơn, vâng, đúng vậy, double banish!!!


Tech

 

Gameciel, the Sea Turtle Kaiju, Gadarla, the Mystery Dust Kaiju, Radian và the Multidimensional Kaiju (Kaiju - Mỗi lá tầm 2-3x)

Kaiju là 1 phần không thể thiếu bởi tính chất các Meta hiện tại có rất nhiều quái vật mạnh mẽ và kháng hiệu ứng rất tốt. Nên bạn sẽ cần phải dọn bớt chúng để thực hiện các combo của mình.

Handtrap

Đương nhiên là sẽ có và sẽ cần. Một số sẽ hỗ trợ banish cho Nemurelia và Maju.

Kashtira Fenrir, Kashtira Riseheart và Kashtira Unicorn (Kashtira)

Kashtira Riseheart Kashtira Riseheart
Kashtira Riseheart

Kashtira Riseheart

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Kashtira

 • ATK:
 • 1500

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Xyz. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Kashtira Riseheart"; loại bỏ 3 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ úp mặt xuống, và nếu bạn loại bỏ bất kỳ lá nào, Cấp của lá bài này trở thành 7. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Riseheart" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Kashtira" monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Xyz Monsters. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Kashtira" card from your Deck, except "Kashtira Riseheart"; banish the top 3 cards of your opponent's Deck face-down, and if you banish any, this card's Level becomes 7. You can only use each effect of "Kashtira Riseheart" once per turn.


Nếu trước banlist thì chỉ cần Fenrir thôi nhưng bây giờ nếu muốn sử dụng thì bạn sẽ phải mang thêm 1 số lá để kèm theo

Kurikara Divincarnate (0-3x)

Beater tốt ngoài Eater nhưng sẽ không buff banish cho Nemurelia. Được hiệu ứng mang quái của opp lên sân bạn, cos thể nên xem xét thử nhé

Pot of Prosperity, Pot of Extravagance và Pot of Desires (Mấy cái hũ sành)

Tăng ATK cho Eater, Maju và cũng giúp Nemurelia triệu hồi nhanh hơn, dọn sân cùng với cho bạn thêm các lượt rút bài tuyệt vời, 2 hũ trong 1 deck cũng được, tùy các bạn chọn.


Extra Deck

Các bạn nghĩ sao? Extra Deck tôi sẽ phải gợi ý cho các bạn à, thật ra với bộ này thì Extra Deck các bạn bỏ cái quỷ gì vào cũng được, nhưng theo tôi tốt nhất là các quái thú Link và Xyz nhé! Đề phòng trường hợp bất trách ấy mà :v


Combo

 

Combo #1

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia
The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Nemurelia

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài úp mặt từ Extra Deck của mình, úp mặt; thêm 2 quái thú Cấp 10 có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" một lần mỗi lượt. Nếu (số) quái thú "Nemurelia" bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi bạn có "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của mình, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt từ Extra Deck của mình, thay vào đó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 2 face-down cards from your Extra Deck, face-down; add 2 Level 10 Beast monsters with different names from your Deck to your hand. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Pendulum Monsters. You can only use this effect of "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" once per turn. If a "Nemurelia" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck, you can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down, instead.


Nemurelia's Dream Defender - Couette Nemurelia's Dream Defender - Couette
Nemurelia's Dream Defender - Couette

Nemurelia's Dream Defender - Couette

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài "Nemurelia" mà bạn điều khiển trong khi bạn có một "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt khỏi của bạn. Extra Deck, úp mặt; vô hiệu hoá kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a face-up Pendulum Monster in your Extra Deck, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn this way. When your opponent activates a card or effect that targets a "Nemurelia" card(s) you control while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck (Quick Effect): You can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down; negate the activation. You can only use this effect of "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn.


Dreaming Nemurelia Dreaming Nemurelia
Dreaming Nemurelia

Dreaming Nemurelia

1

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ] Một lần trong lượt: Bạn có thể đặt 1 bài Phép Liên tục "Nemurelia" từ Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này vào Extra Deck ngửa mặt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia" ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
[ Hiệu ứng quái thú ] Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Dreaming Nemurelia". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá bài mà đối thủ điều khiển và/hoặc trong Mộ của họ, úp mặt, với mỗi 3 lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn, sau đó xáo trộn các lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn vào Deck bằng với số lượng lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can place 1 "Nemurelia" Continuous Spell from your Deck or GY face-up on your field, and if you do, add this card to the Extra Deck face-up. You cannot Special Summon "Dreaming Nemurelia" the turn you activate this effect. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Dreaming Nemurelia". You can only Special Summon "Dreaming Nemurelia(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can banish up to 1 card your opponent controls and/or in their GY, face-down, for every 3 of your face-down banished cards, then shuffle your face-down banished cards into the Deck equal to the number of cards banished by this effect.


Combo cơ bản chỉ cần với Nemurelia trên tay
 1. Kích hoạt hiệu ứng Pendulum của Nemurelia, đưa Tower ra sân, lúc này Nemurelia cũng lên Extra Deck để ngủ
 2. Tower cho bạn Couette và Oreiller bằng chi phí banish 2 lá úp mặt
 3. Triệu hồi Đặc biệt cả 2 Couette và Oreiller lên sân
Lúc này trên sân bạn có Couette là negate và Oreiller là beater, 1 protect là Tower, Extra Deck có Nemurelia nằm trên đó

Chưa dừng tại đó, nếu bạn đã có Eater trên tay, bạn nên triệu hồi nó lên sân trước để banish bớt Extra Deck của mình. Và vào turn sau, bạn đã có thể đưa Nemurelia lên sân 1 cách dễ dàng và dọn bãi chiến trường dễ hơn. Tuyệt lắm đấy!


Deck mẫu

Để hình dung rõ hơn thì hãy cùng xem qua deck mẫu dưới đây nhé

Deck mẫu

Main: 40 Extra: 15

3 cardNemurelia's Dream Defender - Couette 3 cardNemurelia's Dream Defender - Couette
Nemurelia's Dream Defender - Couette

Nemurelia's Dream Defender - Couette

10

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có quái thú Pendulum ngửa mặt trong Extra Deck của mình, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài "Nemurelia" mà bạn điều khiển trong khi bạn có một "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt khỏi của bạn. Extra Deck, úp mặt; vô hiệu hoá kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nemurelia's Dream Defender - Couette" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a face-up Pendulum Monster in your Extra Deck, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn this way. When your opponent activates a card or effect that targets a "Nemurelia" card(s) you control while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck (Quick Effect): You can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down; negate the activation. You can only use this effect of "Nemurelia's Dream Defender - Couette" once per turn.


3 cardDreaming Nemurelia 3 cardDreaming Nemurelia
Dreaming Nemurelia

Dreaming Nemurelia

1

8

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Nemurelia

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1500

Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ] Một lần trong lượt: Bạn có thể đặt 1 bài Phép Liên tục "Nemurelia" từ Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này vào Extra Deck ngửa mặt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia" ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
[ Hiệu ứng quái thú ] Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck ngửa mặt của bạn) bằng cách không có lá bài nào trong Extra Deck của bạn ngoại trừ "Dreaming Nemurelia". Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dreaming Nemurelia(s)" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ tối đa 1 lá bài mà đối thủ điều khiển và/hoặc trong Mộ của họ, úp mặt, với mỗi 3 lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn, sau đó xáo trộn các lá bài bị loại bỏ úp mặt của bạn vào Deck bằng với số lượng lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can place 1 "Nemurelia" Continuous Spell from your Deck or GY face-up on your field, and if you do, add this card to the Extra Deck face-up. You cannot Special Summon "Dreaming Nemurelia" the turn you activate this effect. [ Monster Effect ] Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your face-up Extra Deck) by having no cards in your Extra Deck except "Dreaming Nemurelia". You can only Special Summon "Dreaming Nemurelia(s)" once per turn. If this card is Special Summoned: You can banish up to 1 card your opponent controls and/or in their GY, face-down, for every 3 of your face-down banished cards, then shuffle your face-down banished cards into the Deck equal to the number of cards banished by this effect.


3 cardThe Sleeping Beauty Tower of Nemurelia 3 cardThe Sleeping Beauty Tower of Nemurelia
The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Nemurelia

Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài úp mặt từ Extra Deck của mình, úp mặt; thêm 2 quái thú Cấp 10 có tên khác nhau từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Pendulum. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" một lần mỗi lượt. Nếu (số) quái thú "Nemurelia" bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ trong khi bạn có "Dreaming Nemurelia" trong Extra Deck của mình, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngửa mặt từ Extra Deck của mình, thay vào đó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 2 face-down cards from your Extra Deck, face-down; add 2 Level 10 Beast monsters with different names from your Deck to your hand. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Pendulum Monsters. You can only use this effect of "The Sleeping Beauty Tower of Nemurelia" once per turn. If a "Nemurelia" monster(s) you control would be destroyed by battle or an opponent's card effect while you have a face-up "Dreaming Nemurelia" in your Extra Deck, you can banish 1 face-down card from your Extra Deck, face-down, instead.


1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
Accesscode Talker

Accesscode Talker

Link-4

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Code Talker

 Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong OCG