Hướng dẫn build và chơi Phantom Beast Branded (DUNE 2023)

Hướng dẫn build và chơi Phantom Beast Branded (DUNE 2023)

Bạn là 1 Duelist thời 2010 và giờ muốn quay trở lại cuộc chơi? Bạn đam mê bộ bài của Vua trò chơi - Yugi Muto? Tốt, đây là dòng bài phụ cho chàng Pharaoh của chúng ta cũng như là bộ bài tiên phong cho tộc bài Illusionist - Phantom Beast! Không phải Mecha Phantom Beast đâu nhé!

Với bài viết này, Deck sẽ đi kèm cùng Branded để có độ nhất quán cao giữa các quái Fusion!

Vài đặc điểm của Deck
 • Grind Game hay đầu game đều có chỉ số sức mạnh cao
 • Control rất tốt
 • Swarm sân tốt
 • Tái chế tài nguyên tốt
 • OTK và sức tấn công cao
 • Độ khó của deck khá cao
 • Rất ít bị brick
 • Đi trước hay sau đều tuyệt!

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Core Phantom Beast

Bản thân Archetype không có gì mấy gọi là mạnh nhưng về khả năng controlnegate, cộng với việc tái chế liên tục không ngừng nghỉ, đây sẽ là archetype tốt để sử dụng với Branded hoặc 1 dòng Fusion nào đó có thể bảo vệ được các boss...

Mirror Swordsman và Cornfield Koator (x3)

Cornfield Koator Cornfield Koator
Cornfield Koator

Cornfield Koator

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Illusionist

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1700

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, không quái thú nào có thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Koator" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Koator". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither monster can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Koator" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Koator". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.


 • Loại quái thú mới có 1 hiệu ứng phòng thủ khá tốt là khiến cho cả 2 quái đang bem nhau không bị hủy diệt => Thủ tốt
 • Swordsman và Koater là 2 searcher chính của Deck => đưa được các nguyên liệu Fusion ra sân hoặc tay => từ đó search tiếp các Fusion Spell => Đưa boss ra sân
 • Negate chính (không phải handtrap) => Koater sẽ hữu dụng hơn do phạm vi negate rộng hơn
=> Max 3 cả 2...

Berfomet the Great Wings và Gazelle the King of Mythical Claws (x2)

 • Cả 2 có hiệu ứng na ná nhau => search chính nhau
 • Có thể search được nên cân nhắc ở mức lvl để đưa vào Deck
 • Search được chính Fusion Spell của dòng bài
 • Lấy được 1 Illusionist lên sân hoặc tay => Berfomet thì ss dưới GY, còn Gazelle search từ Deck lên tay
Mỗi lá 2 bản sao là đủ, do search được từ các Illusionist...

Chimera Fusion (x1-2)

 • Quick-Play Spell => tức dùng đa dạng trong lượt opp. Lưu ý là chỉ dùng được ở Main Phase!
 • Sử dụng được cả quái trên tay để Fusion => Giải quyết được vấn đề giải quyết các nguồn lực dư thừa trên tay
 • Tái chế liên tục nếu có Chimera the Flying Mythical Beast trên sân
 • Đưa cả 2 nguyên liệu fusion ra sân với phí là loại bỏ nó => Hữu dụng nếu các bạn chơi bản dựng có 2 bản sao của lá Fusion này

Chimera the Illusion Magical Beast và Chimera the Phantom Beast King (x1)

Chimera the Phantom Beast King Chimera the Phantom Beast King
Chimera the Phantom Beast King

Chimera the Phantom Beast King

6

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Phantom Beast

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú + 1 quái thú
Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ, nhưng vẫn được coi là một lá bài "Phantom Beast" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the Phantom Beast King" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY, but is still treated as a "Phantom Beast" card. You can only use each of the following effects of "Chimera the Phantom Beast King" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, send 1 random card from your opponent's hand to the GY. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusionist monster in your GY; Special Summon it.


 • Cả 2 đều mang cái tên Chimera the Flying Mythical Beast và là quái Phantom Beast khi ở trên sân => Hữu ích khi sử dụng được các GY eff của archetype
 • Chimera Illusion là Beater chính của Deck: không bị phá hủy và khiến cho quái của opp cũng vậy => tấn công được 2 lần và khiến cho ATK của quái opp thành 0 (no target) và negate eff của chúng sau lần đánh thứ 2 => rất tốt để xử lí các boss khó chịu của opp
 • Chimera Phantom Beast King là extender của Deck. Ngoài ra khi được Fusion, vào cuối lượt gửi 1 lá random từ tay opp xuống GY. Mặc dù sẽ giúp cho opp kích được GY eff của họ nhưng về mặt tích cực, nó sẽ khiến opp mất đi lợi thế về bài trên tay... => có vẻ không hữu ích mấy so với Illusion...


Core Branded

Branded sẽ tăng thêm độ nhất quán, bảo vệ và vài eff siêu mạnh giúp các bạn clear sân...

Aluber the Jester of Despia (x2)

Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

 • Searcher khi được triệu hồi => add bất kỳ spell/trap Branded nào
 • 1 negate quái opp và là 1 nguyên liệu tái chế tốt => Phù hợp để sử dụng cho Fusion tiếp theo, tiếc là nó thuộc tộc Fairy, nếu không thì kết hợp với Chimera là ngon rồi...

Springans Kitt (x2)

 • Extender mạnh nếu có boss trên sân
 • Searcher như Aluber => Phạm vi rộng hơn rất nhiều nhưng đi kèm các giá là load lại 1 trên tay => phù hợp cho việc reload hand
 • Tộc Beast => Làm nguyên liệu cho Chimera Phantom Beast King được

Blazing Cartesia the Virtuous (x1)

 • Extender tốt nếu có Albaz trên sân
 • Fusion không cần spell mà còn Quick Eff nữa => nhanh đưa boss của bạn ra sân nhưng mục tiêu chủ yếu là dùng cho Granguignol
 • Tái chế liên tục được nếu có 1 Fusion xuống GY

Guiding Quem the Virtuous (x1-2)

Hiệu ứng cũng đơn giản thôi: đưa 1 Albaz (hoặc lá có nhắc tới Albaz) xuống GY => Bạn Fusion bằng cách nào đó đưa 1 lá từ Extra Deck lên sân => Triệu hồi lại Albaz hoặc 1 quái có nhắc tới Albaz

=> Extender + Tái chế tốt

Fusion Monster

Lubellion the Searing Dragon Lubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


Titaniklad the Ash Dragon Titaniklad the Ash Dragon
Titaniklad the Ash Dragon

Titaniklad the Ash Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


Tất cả đều cần sự có mặt của Albaz và cần phải có tất cả trong Extra Deck => không thể thiếu Albaz :v
 • Rindbrumm: phù hợp với Chimera, dòng toàn quái Beast, negate chính và cũng là Extender phụ nếu ở dưới GY => summon Albaz lên sân hoặc bản thân nó nhưng banish lá bài còn lại... => dễ mất tài nguyên, cần cẩn thận
 • Lubellion: Nguyên liệu phù hợp với hơn nửa Deck, là Extender Fusion nhưng điểm hạn chế là không thể tấn công => dùng bản thân nó Fusion luôn :v
 • Mirrorjade: Nguyên liệu quá dễ tìm ngay trên sân opp, boss chính của Deck, banish chính, phá sân phụ nếu nó rời khỏi sân...
 • Titaniklad: Beater to, không bị ảnh hưởng bởi eff vào lượt được triệu hồi, extender đưa Albaz ra sân vào cuối lượt => target chính của Mirrorjade
 • Albion: Extender Fusion như Lubellion nhưng tốn tài nguyên hơn, searcher các Branded spell/trap
 • Alba-Lenatus: Không hẳn là beater nhưng nếu thích thì cứ dùng nó đấm :v meh, nhưng có thể search được Poly hoặc 1 Fusion Spell nào đó => bonus searcher...

Despian Luluwalilith và Granguignol the Dusk Dragon (Despia Extra Deck)

Cùng thuộc dòng Branded, tuy mang tên Despia thôi nhưng bọn này được việc lắm đó
 • Granguignol: Gửi 1 quái lvl 6 LIGHT hoặc DARK từ Deck hoặc Extra Deck xuống GY. Đúng vậy, Extra Deck, có nghĩa là bạn có thể sử dụng searcher eff của các Branded Fusion mà không cần tốn công suy nghĩ làm thế nào gửi chúng xuống GY. Ngoài ra, nếu có 1 quái đã được SS kích hoạt eff từ sân opp => banish lá này từ GY hoặc sân để triệu hồi 1 Despia (ở phiên bản này tập trung vào chỉ Despia và Branded thôi nhé) từ Extra Deck. Điều đó dẫn tới...
 • Luluwalilith: nếu có 1 lá rời ED => biến dàn sân thành sân chơi cho beater và khiến cho 1 lá trên sân bị negate. Ngoài ra còn là Extender cho Virtuous...

Branded in Red và Branded Opening (1-2x)

Cả 2 đều giúp lấy tài nguyên từ các nguồn đa dạng khác nhau
 • Red giúp lấy 1 Despia hoặc Albaz từ GY => Fusion Summon => Tái chế được tài nguyên dưới GY
 • Opening là searcher cho Despia và bảo kê cho Fusion Monster. Rất cần max lá này trong mọi Deck của Branded...

Branded Lost, Branded Fusion và Branded in White (x2-3)

Fusion Spell và hỗ trợ cho Fusion
 • Fusion thì không nói tới rồi, Fusion sử dụng cả nguyên liệu từ Deck, sân, tay :v nhưng bị cái thiếu bảo kê và bị hit nữa...
 • White là Fusion Spell ít đa dạng hơn nhưng có thể sử dụng nguyên liệu từ GY và tái chế được là 1 điểm cộng
 • Lost giúp bảo kê hiệu ứng Fusion => không bị dính Xuân => searcher phụ đưa Albaz về tay nhanh...


Tech có thể dùng

Bổ sung cho slot bài còn thiếu của Deck...

Xử boss

Vài opt để clear sân...

Called by the Grave và Maxx "C" (Handtrap)

Dùng hay không dùng nằm ở bạn nhưng để xoay xở trong vài tình huống thì đây sẽ là những lựa chọn tốt...

Edge Imp Chain, Polymerization và Frightfur Patchwork (Fusion Imp Engine)

1 Engine nhỏ để đưa thêm Fusion Spell lên tay...

Guardian Chimera (1x)

Guardian Chimera Guardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


Beater free chi phí không bị ảnh hưởng bởi eff => sweet gift

Abominable Unchained Soul (x1-2)

Có thể cân nhắc cho vào Side Deck để xử lí vào tình huống khó khăn và có được Beater tốt

Invoked

1 Engine nhỏ có thể bảo kê được dàn sân của bạn...


Deck mẫu

 

Deck mẫu

Main: 45 Extra: 15

3 cardAluber the Jester of Despia
3 cardAluber the Jester of Despia
Aluber the Jester of Despia

Aluber the Jester of Despia

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Despia

3 cardCornfield Koator 3 cardCornfield Koator
Cornfield Koator

Cornfield Koator

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Illusionist

 • ATK:
 • 500

 • DEF:
 • 1700

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, không quái thú nào có thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Koator" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Koator". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither monster can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Koator" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Koator". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.


1 cardChimera the Phantom Beast King 1 cardChimera the Phantom Beast King
Chimera the Phantom Beast King

Chimera the Phantom Beast King

6

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Phantom Beast

 • ATK:
 • 2100

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú + 1 quái thú
Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ, nhưng vẫn được coi là một lá bài "Phantom Beast" . Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the Phantom Beast King" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY, but is still treated as a "Phantom Beast" card. You can only use each of the following effects of "Chimera the Phantom Beast King" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, send 1 random card from your opponent's hand to the GY. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusionist monster in your GY; Special Summon it.


1 cardGuardian Chimera 1 cardGuardian Chimera
Guardian Chimera

Guardian Chimera

9

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast

 • Archetype:
 • Guardian

 • ATK:
 • 3300

 • DEF:
 • 3300

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


2 cardLubellion the Searing Dragon 2 cardLubellion the Searing Dragon
Lubellion the Searing Dragon

Lubellion the Searing Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Albaz Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

1 quái thú DARK + "Fallen of Albaz"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ giữa các lá bài của bạn trên sân, trong Mộ của bạn và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field, in your GY, and/or your face-up banished cards, but for the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


1 cardTitaniklad the Ash Dragon 1 cardTitaniklad the Ash Dragon
Titaniklad the Ash Dragon

Titaniklad the Ash Dragon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


 Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong OCG