Được tạo bởi: YGO Mod (20517634)

Được tạo ngày: Thứ Sáu, 01 tháng 12 2023

Borrel Launch
Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"
Boot Sector Launch
Dillingerous Dragon
Borreload Dragon
Borrel Launch

Cần 13 UR

UR Rarity
Borreload Furious Dragon1 card
UR Rarity
Borreload Dragon1 card
UR Rarity
Draco Berserker of the Tenyi1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone2 card
UR Rarity
Rapid Trigger2 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 24 Extra: 8Top