Thông tin tổng quan của Rokket

Nhìn chung

Rokket, được biết đến trong OCG với cái tên "Vullet" hoặc "Varrett", là một dòng nguyên mẫu của quái thú DARK Dragon được sử dụng bởi Roken Kogami / Varis trong Yu-Gi-Oh! VRAINS anime. Dòng bài hiện có thể tìm qua pack Shot Through Fiction (Master Duel).

Lối chơi của bộ bài tập trung cao vào khả năng swarm sân, điều này cần thiết để Triệu hồi quái thú "Borrel" của chúng. Đặc biệt, Rokket Tracer hiện là tâm điểm của Bộ bài, với tác dụng Triệu hồi nhiều quái thú Rokket hơn đơn giản bằng cách phá hủy một lá bài ngửa mà người chơi điều khiển. Absorouter Dragon cũng có thể Triệu hồi Đặc biệt nếu có quái thú Rokket trên sân của người chơi, đồng thời tìm kiếm một Rokket khác khi nó được gửi đến GY bằng bất kỳ cách nào. Quadborrel Dragon cũng có thể tiêu diệt Link Monster trên sân (bao gồm cả chính nó) để hồi sinh nhiều quái thú Rokket hơn từ GY; nó đặc biệt mạnh khi được sử dụng cùng với Dillingerous Dragon (có thể tự hồi sinh khi Rokket được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của người chơi). Striker Dragon có thể search Boot Sector Launch, trong khi nó cũng có thể phục hồi quái thú Rokket từ GY được Triệu hồi thông qua Boot Sector Launch.  

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
DARK 4
Magnarokket Dragon
Rồng viên tạn Magnum
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.

R Rarity
Metalrokket Dragon
R Rarity
Metalrokket Dragon
R Rarity
Metalrokket Dragon
DARK 4
Metalrokket Dragon
Rồng viên tạn kim loại
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.

SR Rarity
Silverrokket Dragon
SR Rarity
Silverrokket Dragon
SR Rarity
Silverrokket Dragon
DARK 4
Silverrokket Dragon
Rồng viên tạn bạc
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.

SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
DARK 4
Rokket Tracer
Rồng viên tạn truy kích
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.

R Rarity
Boot Sector Launch
R Rarity
Boot Sector Launch
R Rarity
Boot Sector Launch
Spell Field
Boot Sector Launch
Bệ phóng đạn nạp

  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả "Rokket" trên sân nhận được 300 ATK / DEF.
  Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Rokket" với các tên khác nhau từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
  ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Triệu hồi Đặc biệt "Rokket" có tên khác với Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tùy theo sự khác biệt.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Boot Sector Launch" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All "Rokket" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon up to 2 "Rokket" monsters with different names from your hand in Defense Position. ● If your opponent controls more monsters than you do: Special Summon "Rokket" monsters with different names from your GY in Defense Position, up to the difference. You can only use this effect of "Boot Sector Launch" once per turn.

  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

   SR Rarity
   Quick Launch
   SR Rarity
   Quick Launch
   SR Rarity
   Quick Launch
   Spell Quick
   Quick Launch
   Nạp nhanh ổ xoay

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    N Rarity
    Booster Dragon
    N Rarity
    Booster Dragon
    N Rarity
    Booster Dragon
    DARK
    Booster Dragon
    Rồng động cơ đẩy
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Rokket"
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; nó nhận được 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Booster Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "Rokket" monsters Once per turn: You can target 1 other face-up monster on the field; it gains 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this Link Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 other Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Booster Dragon" once per turn.

    UR Rarity
    Borreload Dragon
    UR Rarity
    Borreload Dragon
    UR Rarity
    Borreload Dragon
    DARK
    Borreload Dragon
    Rồng nạp nòng xúng
    • ATK:

    • 3000

    • LINK-4

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    3+ quái thú Hiệu ứng
    Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.

    SR Rarity
    Void Ogre Dragon
    SR Rarity
    Void Ogre Dragon
    SR Rarity
    Void Ogre Dragon
    DARK 8
    Void Ogre Dragon
    Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.

     Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
     Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
     Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.

    SR Rarity
    Evilswarm Nightmare
    SR Rarity
    Evilswarm Nightmare
    SR Rarity
    Evilswarm Nightmare
    DARK
    Evilswarm Nightmare
    Vai-rớt Nightmare
    • ATK:

    • 950

    • DEF:

    • 1950


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 4
    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.

     Rarity
    Raider's Knight
     Rarity
    Raider's Knight
     Rarity
    Raider's Knight
    DARK
    Raider's Knight
    Hiệp sĩ kẻ săn cướp
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 4
    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Borrel Launch: 100%
    Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
    Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
    ● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
    ● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"
    Borreload Dragon
    Dillingerous Dragon
    Boot Sector Launch
    Borrel Launch: 100%
    Borrel Launch
    Khi bắt đầu lượt thứ 3 của bạn, gửi 1 "Dillingerous Dragon" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Mộ.
    Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu, nếu bạn điều khiển quái thú "Rokket". Đưa 1 lá bài trên tay của bạn về Bộ bài, và Đặt 1 "Boot Sector Launch" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú ngoại trừ quái thú ark.
    Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
    ● Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) chứa ít nhất 9 quái thú "Rokket"
    ● Bộ bài Phụ của bạn chứa "Borreload Dragon"
    Borreload Dragon
    Dillingerous Dragon
    Boot Sector Launch
    Borrel Launch

    Cần 9 UR

    UR Rarity
    Borreload Furious Dragon1 card
    UR Rarity
    Borreload Dragon1 card
     Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
     Rarity
    Raider's Knight1 card
    UR Rarity
    Forbidden Lance2 card
    UR Rarity
    Rapid Trigger1 card
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device1 card
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison1 card

    Main: 21 Extra: 8

    SR Rarity
    Magnarokket Dragon
    SR Rarity
    Magnarokket Dragon
    Magnarokket Dragon
    DARK 4
    Magnarokket Dragon
    Rồng viên tạn Magnum
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


    SR Rarity
    Magnarokket Dragon
    SR Rarity
    Magnarokket Dragon
    Magnarokket Dragon
    DARK 4
    Magnarokket Dragon
    Rồng viên tạn Magnum
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    Metalrokket Dragon
    DARK 4
    Metalrokket Dragon
    Rồng viên tạn kim loại
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.


    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    Metalrokket Dragon
    DARK 4
    Metalrokket Dragon
    Rồng viên tạn kim loại
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.


    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    R Rarity
    Metalrokket Dragon
    Metalrokket Dragon
    DARK 4
    Metalrokket Dragon
    Rồng viên tạn kim loại
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó phá huỷ tất cả các lá bài của đối thủ trong cột mà lá bài này ở trong End Phase, nếu lá bài này đang ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Metalrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Metalrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then destroy all your opponent's cards in the column this card was in. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Metalrokket Dragon". You can only use each effect of "Metalrokket Dragon" once per turn.


    SR Rarity
    Silverrokket Dragon
    SR Rarity
    Silverrokket Dragon
    Silverrokket Dragon
    DARK 4
    Silverrokket Dragon
    Rồng viên tạn bạc
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.


    SR Rarity
    Rokket Tracer
    SR Rarity
    Rokket Tracer
    Rokket Tracer
    DARK 4
    Rokket Tracer
    Rồng viên tạn truy kích
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


    SR Rarity
    Rokket Tracer
    SR Rarity
    Rokket Tracer
    Rokket Tracer
    DARK 4
    Rokket Tracer
    Rồng viên tạn truy kích
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


    SR Rarity
    Rokket Tracer
    SR Rarity
    Rokket Tracer
    Rokket Tracer
    DARK 4
    Rokket Tracer
    Rồng viên tạn truy kích
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


    R Rarity
    Boot Sector Launch
    R Rarity
    Boot Sector Launch
    Boot Sector Launch
    Spell Field
    Boot Sector Launch
    Bệ phóng đạn nạp

     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả "Rokket" trên sân nhận được 300 ATK / DEF.
     Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
     ● Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Rokket" với các tên khác nhau từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ.
     ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Triệu hồi Đặc biệt "Rokket" có tên khác với Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tùy theo sự khác biệt.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Boot Sector Launch" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All "Rokket" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon up to 2 "Rokket" monsters with different names from your hand in Defense Position. ● If your opponent controls more monsters than you do: Special Summon "Rokket" monsters with different names from your GY in Defense Position, up to the difference. You can only use this effect of "Boot Sector Launch" once per turn.


     SR Rarity
     Enemy Controller
     SR Rarity
     Enemy Controller
     Enemy Controller
     Spell Quick
     Enemy Controller
     Điều khiển địch

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
      ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        UR Rarity
        Forbidden Lance
        UR Rarity
        Forbidden Lance
        Forbidden Lance
        Spell Quick
        Forbidden Lance
        Cây thương thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


         UR Rarity
         Forbidden Lance
         UR Rarity
         Forbidden Lance
         Forbidden Lance
         Spell Quick
         Forbidden Lance
         Cây thương thánh bị cấm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


          SR Rarity
          Quick Launch
          SR Rarity
          Quick Launch
          Quick Launch
          Spell Quick
          Quick Launch
          Nạp nhanh ổ xoay

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


           SR Rarity
           Quick Launch
           SR Rarity
           Quick Launch
           Quick Launch
           Spell Quick
           Quick Launch
           Nạp nhanh ổ xoay

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


            SR Rarity
            Quick Launch
            SR Rarity
            Quick Launch
            Quick Launch
            Spell Quick
            Quick Launch
            Nạp nhanh ổ xoay

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


             UR Rarity
             Rapid Trigger
             UR Rarity
             Rapid Trigger
             Rapid Trigger
             Spell Quick
             Rapid Trigger
             Bấm cò chớp mắt

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách phá hủy các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn, nhưng nó chỉ có thể tấn công các quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào khác Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rapid Trigger" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by destroying Fusion Materials listed on it from your field, but it can only attack monsters Special Summoned from the Extra Deck, also it is unaffected by activated effects from any other monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Rapid Trigger" per turn.


              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              UR Rarity
              Compulsory Evacuation Device
              Compulsory Evacuation Device
              Trap Normal
              Compulsory Evacuation Device
              Thiết bị sơ tán bắt buộc

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               UR Rarity
               Ice Dragon's Prison
               Ice Dragon's Prison
               Trap Normal
               Ice Dragon's Prison
               Rồng băng giam cầm

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                UR Rarity
                Borreload Furious Dragon
                UR Rarity
                Borreload Furious Dragon
                Borreload Furious Dragon
                DARK 8
                Borreload Furious Dragon
                Rồng nạp nòng xúng giận dữ
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú DARK Dragon
                (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


                N Rarity
                Booster Dragon
                N Rarity
                Booster Dragon
                Booster Dragon
                DARK
                Booster Dragon
                Rồng động cơ đẩy
                • ATK:

                • 1900

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú "Rokket"
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; nó nhận được 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Booster Dragon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 "Rokket" monsters Once per turn: You can target 1 other face-up monster on the field; it gains 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this Link Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 other Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Booster Dragon" once per turn.


                UR Rarity
                Borreload Dragon
                UR Rarity
                Borreload Dragon
                Borreload Dragon
                DARK
                Borreload Dragon
                Rồng nạp nòng xúng
                • ATK:

                • 3000

                • LINK-4

                Mũi tên Link:

                Trái

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                3+ quái thú Hiệu ứng
                Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


                SR Rarity
                Void Ogre Dragon
                SR Rarity
                Void Ogre Dragon
                Void Ogre Dragon
                DARK 8
                Void Ogre Dragon
                Rồng quỷ luyện ngục Dragoon
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                1 DARK Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Lá bài Phép / Bẫy trong khi bạn không có lá bài nào trong tay: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card while you have no cards in your hand: You can negate the activation and destroy it.


                 Rarity
                Arc Rebellion Xyz Dragon
                 Rarity
                Arc Rebellion Xyz Dragon
                Arc Rebellion Xyz Dragon
                DARK
                Arc Rebellion Xyz Dragon
                Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                3 quái thú Cấp 5
                Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


                SR Rarity
                Evilswarm Nightmare
                SR Rarity
                Evilswarm Nightmare
                Evilswarm Nightmare
                DARK
                Evilswarm Nightmare
                Vai-rớt Nightmare
                • ATK:

                • 950

                • DEF:

                • 1950


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú DARK Cấp 4
                Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                SR Rarity
                Number 70: Malevolent Sin
                Number 70: Malevolent Sin
                DARK
                Number 70: Malevolent Sin
                Con số 70: Tội ác tử thần
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                 Rarity
                Raider's Knight
                 Rarity
                Raider's Knight
                Raider's Knight
                DARK
                Raider's Knight
                Hiệp sĩ kẻ săn cướp
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú DARK Cấp 4
                (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
                Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.                Deck của ROKKET trong DUEL LINKS